Sørnett

Oscar Wergelands tre feltes i Ravnedalen

KLARGJØRING: Her klargjøres treet for hugging, slik at det skal falle riktig vei.

KLARGJØRING: Her klargjøres treet for hugging, slik at det skal falle riktig vei.

Det går et historisk sus gjennom lufta når bøktreet som ble plantet for 140 år siden felles.

Publisert:

I dag felles et av de historiske bøketreerne i en av Kristiansands mange naturperler. Det 140 år gamle treet måtte tirsdag felles på grunn av sopp som spiste opp stammen innenfra.

Før var det, som i dag er blant Kristiansands mest populære utfartssteder, bare en sumpaktig jungel der menneske ikke hatt satt sin fot. Dette ville General Joseph Frantz Oscar Wergeland gjøre noe med og satt i gang arbeidet med naturparken i 1874.

Militær og ungdom

Wergeland brukte i hovedsak elever ved underoffiserskolen på Grimsmoen til å utarbeide Ravnedalen. I senere tid har en hel del av arbeidet blitt utført av ungdomsskoleelever og man regner med at det har blitt plantet over 150.000 trær i Ravnedalen og Baneheia siden starten av arbeidet.

[img149452_2RM]

Baneheia tom for trær

På 1700-tallet ble Baneheia brukt som beitemark for innbyggerens sauer og kvegdyr. Baneheia ble også brukt til å sanke ved i, noe som gjorde at den på et tidspunkt nesten var helt tom for trær. Det hevdes at Wergeland plantet rundt 40.000  trær i løpet av de to første årene etter arbeidet i Ravnedalen og Baneheia startet.

Hvorfor Stampa 1,2 og 3 heter Stampa 1,2 og 3

I 1704 ble det anlagt en stampemølle nede i byen som ble drevet med vann fra Baneheia. Denne virksomheten er opprinnelsen til navnet på Stampetjønnene: 1.-, 2.- og 3. Stampe.

Byens første vannverk med vannledning til Torvet ble anlagt i Baneheia i 1843. Alt dette fikk en brå stopp da Oscar Wergeland fikk området fredet i 1863.