Sørnett

ØVELSE: Akuttmottak er opprettet på Kjevik Flyplass