Sørnett

ØVELSE ØVELSE ØVELSE - Flere skadde ved gasslekkasje på Glencore

Klokken 10:06 bekrefter Glencore at ulykken har skjedd på Glencore Nikkelverk, samt at gassen som har lekket er hydrogensulfid.

Publisert:

Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan raskt forårsake bevisstløshet og kollaps. Skadeomfanget er uvisst på dette tidspunktet.

Det er meldt minst tre skadde som har blitt fraktet vekk fra området i ambulanse. Reportere på stedet har fått beskjed om at området er forurenset mot Circle K.

Agder politidistrikt informerer om at alle i området Kristiansand sentrum/Tinnheia/Vågsbygd bes om å trekke innendørs så fort som mulig til situasjonen er avklart.

https://youtu.be/Be0jwVBrMMc?t=1

[faktaboks]