Sørnett

Permitterte sørlendinger - Jeg måtte flytte hjem til mamma og pappa

Foto: Ole Palmstrøm

Foto: Ole Palmstrøm

Mange permitterte er avhengige av månedslønnen sin. Nå risikerer de å måtte gå over tre måneder uten utbetaling.

Publisert:

Rundt en tiendedel av Norges befolkning ble nødt til å permittere seg og søke dagpenger i mars. Da NAV aldri kom med noen utbetalinger ble det en stor påkjenning for de tvungne permitterte. Rundt 450 000 tusen nordmenn har søkt dagpenger siden 12. mars og en god andel av søkerne har enda ikke sett noe til betlingen de ble lovet.

Avhengige av månedslønnen

Flere Sørlendinger er avhengige av månedslønnen og har hatt det vanskelig når utbetaling fra NAV aldri kom inn på konto.

Paula Aniela Tyrka jobber som frisør og måtte permittere seg 12. mars når samfunnet stengte ned. Hun søkte både om dagpenger og forskuddsbetaling da permitteringen kom.

[img211159_2LM]

- Jeg måtte flytte hjem til mamma og pappa siden jeg kun hadde nok penger fra forskuddsbetalingen til å betale regningene mine.

Christiane Osmundsen er alenemor og jobber hovedsakelig i en skjønnhetssalong. Da hun ble tvunget permittering søkte hun om dagpenger hun aldri fikk.

[img211159_3LM]

- Forskuddsbetalingen kom og var akkurat nok til å dekke husleien. Jeg har en annen jobb som butikkansatt men ble nøtt til å få hjelp av familien for å klare meg.

Rikke Marlen Birkeland søkte om dagpenger hun aldri fikk da salongen midlertidig måtte stenge.

[img211159_4LM]

- Jeg klarte meg økonomisk uten lønn under permitteringen siden jeg har en annen jobb i tillegg til penger på sparekontoen.

NAV jobber på spreng

Da Sørnett ringte NAV for intervju om utsettelse av utbetaling til permitterte ville ikke NAV gi noe kommentar. Yngvar Åsholt fra NAV ga derimot et intervju til fedrelandsvennen hvor han svarte på spørsmål om dagpenger og lønnskompensasjon.
- Når det gjelder lønnskompensasjon, arbeider NAV på spreng med å få på plass en lønnskompensasjonsordning for dag 3-20. Dette er en helt ny inntektssikringsordning, og det er komplisert å utvikle, både når det gjelder regelverk og IT-løsning. Vi beklager at den er forsinket, og har stor forståelse for at dette er vanskelig for de som er berørt.

Åsholt fortsetter:

- For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV: De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp.

Nav jobber på spreng for å svare på alle søknadene som har kommet inn i 2020. Det er nærmere fire ganger så mange søkere i år enn hele i 2019.
- Når det gjelder dagpenger har det siden torsdag 12. mars kommet inn totalt 439.900 søknader om dagpenger. Dette er mer enn dobbelt så mange som vi mottok i hele 2019. Selv om vi forenkler saksbehandlingen, skaffer flere saksbehandlere, og har mer enn seksdoblet farten på saksbehandlingen av dagpenger, vil det altså ta tid før alle har fått svar på søknaden sin. I 2020 har vi så langt behandlet 166.500 søknader om dagpenger. Til sammenligning behandlet vi 157.000 søknader i hele 2019.

Fædrelandsvennen: – 300.000 mennesker går og venter på ei månedslønn. Det er gjort en bommert.

Må bli bedre rustet

Leder for Agder fagforening, Christian Justnes, mener det er dårlig av NAV å være så lite forberedt på en krise.

- Lønnskompensasjonen som er lovet i juli kan bli forsinket enda en gang, da har permitterte ventet på lønn i over tre måneder. Norges velferdsstat må bli mer tekniske og bedre rustet for å kunne tåle store påganger slik som denne.

For å høre mer av intervjuet med Christian Justnes; klikk på radiosaken.

[url=