Sørnett

Politiets nye hjelpere

Dette er dronen UAV 6. Foto: Hans-Martin Helle

Dette er dronen UAV 6. Foto: Hans-Martin Helle

Nå kan politiet lage en åstedsoversikt ved noen tastetrykk på en iPad. Dette gjør det mulig å følge hendelser i løpet av få minutter.

Publisert:

Pilotprosjekt

I fjor høst fikk politiet i Agder sine første Ubemannede flygende kjøretøy (UAV) eller droner på folkemunne. Dette er en del av et pilotprosjekt sammen med Troms og Trøndelag politidistrikt for å teste hvordan droner kan hjelpe politiet i fremtiden. Til sammen er 18 politibetjenter kurset som dronepiloter. Prosjektet varer til 2021 og målet er at når prøveperioden er ferdig, så skal droner ut til politidistrikter landet over.

Politibetjent Christian Ekra er en av de ny-sertifiserte dronepilotene. Han forteller at droner brukes av to hovedgrunner.

 

[img200398_2RM]

- Den første er åstedsdokumentasjon for å øke kvalitet og effektivisere arbeidet til politiet på et åsted, spesielt opp mot trafikkulykker. Den andre er situasjonsforståelse; droner skal bli brukt for å få overblikk i forskjellige situasjoner. Dette omgår alt fra brann, demonstrasjoner, leteaksjoner, store arrangementer med mer, utdyper Ekra.

Personvern

Selv om droner fungerer utmerket både som verktøy for politiet og som rekreasjon av sivile, så skaper det en helt ny problemstilling for personvern og privatliv.

Ekra forteller at de har et eget skjema som må fylles ut før de kan bruke droner, og de må ringe nærmeste lufthavn. Videre har de tiltak som gjør at de må ringe luftambulansen i Oslo hvis de må fly med unntak.

- Vi har også et system på hvem som flyr og hvor politibetjenten som brukte dronen pekte kameraet, hvis det skulle fange opp noen som sitter på verandaen for eksempel. Opptak som ikke brukes skal slettes umiddelbart, mens opptak som kan være av relevans kan oppbevares over lengre tid avhengig av alvorligheten, tilføyer Ekra.

[img200398_3LF]

UAS Norway er en organisasjon som jobber for å fremme miljø og en politikk som setter droner i søkelyset, og representer alle deler av næringskjeden som har et forhold til droner. Anders Martinsen er daglig leder i organisasjonen og har dette å si om saken.

[img200398_4RS]

- Det er veldig bra at det norske politiet har satt i gang dette pilotprosjektet. Det var nok på høy tid vil mange mene, fordi teknologien har vært tilgjengelig så lenge,

- Som politiet også erkjenner er det utfordringer om hvordan dette må bli regulert, og hvordan politiet skal forholde seg til håndtering av blant annet data som kommer fra droner. Denne problemstillingen er i dag ikke tilstrekkelig utredet og avklart, men det den bli avklart i løpet av pilotperioden.

Droner er regulert blant annet av luftfartsloven og politiets bruk av droner blir i tillegg regnet som statsluftfart. Dette betyr at de har egne regler å forholde seg til og kan benytte seg av.

- Når det kommer til lagring av data fra droner så må politiet holde seg til flere regler. Dette er noe av det som blant annet må utredes for at politiet skal få brukt droneteknologen fullt ut.

 

Hvis du vil lære mer om politiets droneprosjekt klikk på linken nedenfor:

https://www.uasnorway.no/na-flyr-politiet-sine-egne-droner-18-dronepiloter-utdannet/