Sørnett

Positivt møte for graffitikunstnerne

På dagens møte om oppheving av nulltoleransen mot graffiti og tagging var alle positive til en endring.

Publisert:

- Vi ser at det er på tide å se enda mer på endringer rundt bestemmelsen om nulltoleranse, sier Pål Carsten Kristensen i kulturavdelingen i kommunen

Designbyrået Sprayboks, Politiet, Kristiansand Eiendom, parkvesenet, By og Samfunn og kultursektoren i kommunen deltok på drøftingsmøtet.

Terje Andersen i Sprayboks er svært positiv etter dagens møtet.

-  Det var mange positive holdninger å hente da opphevingen av nulltoleransen ble tatt opp, sier han.

Andersen forteller videre at det også ble diskutert hvordan man best kunne legge til rette for miljøet dersom nulltoleransen forsvinner.

-   Flere og synligere vegger å spraye graffiti på ble nevnt, sier Andersen.
Tar tid

Kristensen er enig i at det er på tide å føre saken om nulltoleranse videre. Da nulltoleransen ble nedtegnet for ni år siden var det Bystyret som satte ned bestemmelsen. Saken må derfor formes som et forslag og sendes videre før det kan bli mer åpent for grafittkunsten i Kristiansand. Derfor kan prosessen ta tid.

-    Det er umulig å si når dette kan bli endret, avslutter han.