Sørnett

Prøveprosjekt med Ipad

Pressefoto Apple: iPad

Pressefoto Apple: iPad

Fra høsten inntar Apples lesebrett iPad Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG).

Publisert:

I første omgang dreier det seg om et prøveprosjekt for en førsteklasse på det studiespesialiserende utdanningsprogrammet ved Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG). De skal prøve ut en ordning med Ipad i undervisningen.

- De skal bruke det som et verktøy i læringsarbeidet, forteller rektor ved KKG, Eva Bergh.

Hun håper og tror brettet vil bli nyttig.

- Målet er å finne organiseringsformer og arbeidsmåter der lesebrett bidrar til økte læringsresultater for elevene, sier Bergh.

-Må elevene betale for Ipaden?

- Hvis vi greier å realisere dette prosjektet er tanken at elevene skal låne Ipaden fra skolen, forteller rektoren.

Også i andre fylker foregår det prosjekter med Ipad, blant annet på Gand videregående skole på Sandnes i Rogaland. Der har lærerne fått utdelt Ipad - gratis, for å bruke dem aktivt i undervisningen.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand