Sørnett

Prøveprosjekt med Ipad

Pressefoto Apple: iPad

Pressefoto Apple: iPad

Fra høsten inntar Apples lesebrett iPad Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG).

Publisert:

I første omgang dreier det seg om et prøveprosjekt for en førsteklasse på det studiespesialiserende utdanningsprogrammet ved Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG). De skal prøve ut en ordning med Ipad i undervisningen.

- De skal bruke det som et verktøy i læringsarbeidet, forteller rektor ved KKG, Eva Bergh.

Hun håper og tror brettet vil bli nyttig.

- Målet er å finne organiseringsformer og arbeidsmåter der lesebrett bidrar til økte læringsresultater for elevene, sier Bergh.

-Må elevene betale for Ipaden?

- Hvis vi greier å realisere dette prosjektet er tanken at elevene skal låne Ipaden fra skolen, forteller rektoren.

Også i andre fylker foregår det prosjekter med Ipad, blant annet på Gand videregående skole på Sandnes i Rogaland. Der har lærerne fått utdelt Ipad - gratis, for å bruke dem aktivt i undervisningen.