Sørnett

Reagerer på lovendring

- Regjeringen befinner seg på et politisk lavmål, sier Karmel-formann John Skåland om forslaget om å fjerne skattefradrag for organisasjoner som bryter folkeretten.

Publisert:

I følge Vårt Land innfører nå Stoltenberg-regjeringen den forventede utelukkelsesmekanismen fra skattefradragsordningen i 2012.

Det er ikke ønskelig at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger som kan være i strid med folkeretten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til Vårt Land.

Skåland er overbevist om at lovendringsforslaget er rettet mot Karmel-instituttets arbeid.

- Det er ingen tvil om at det er Karmel-instituttet de vil straffe, sier han.

Søkelys mot instituttet

- Men altså, det er jo helt sinnsvakt. Helt siden Fædralandsvennen begynte artikkelserien om oss har vi mottatt trusler om slike represalier, sier Skåland som hevder truslene kommer fra både politi og politikere.

- Men siden har jeg ikke hørt noe. Ikke før nå, som det plutselig har ført til en lovendring.

Fædrelandsvennen rettet tidligere i år søkelyset mot det lokale Israelvennlige instituttet, som støtter israelsk bosetting på okkuperte områder.

Skåland mener at lovendringen er helt feil vei å gå.

- Vi er en liten organisasjon som forvalter en liten sum penger. Det er svært lite penger. Også kommer noen og påstår at vi bryter folkeretten. Javel, så ring politiet da. Ikke gjennomfør en helt ny lovendring, sier han irritert.

Nekter for brudd på folkeretten

Skåland mener selv at Karmen-instituttet ikke bryter folkeretten.

- Hva er egentlig folkeretten? Og hvor finner jeg den? Vi bryter da ingen folkerett, det blir rett og slett ord mot ord, sier Skåland, som videre beskriver lovforslaget som "helt meningsløst".

- Det er rett og slett bare tull. Reinspikket tull, og det beviser hvilket politisk lavmål vi befinner oss på i dag. Helt sinnsvakt, sier han, og gjentar ordet "sinnsvakt" flere ganger.

- For det første bryter vi ikke noen folkerett. For det andre blir det jo en kjempejobb med å gå gjennom alle organisasjoner og deres arbeid. For dette må jo gjøres rettferdig, avslutter Skåland.