Sørnett

Religionene sterkt imot aktiv dødshjelp

Oddernes kirke. Foto: Sander Christenssen

Oddernes kirke. Foto: Sander Christenssen

Aktiv dødshjelp er et hett tema i samfunnet i dag. Religionene stiller seg sterkt imot og mener dette blir et skritt tilbake for samfunnet.

Publisert:

 

-Jeg mener at samfunnet gir opp med aktiv dødshjelp, at det blir at skritt tilbake. Jeg har full forståelse for mennesker som ser sine kjære lide og tenker at dette er riktig måte å hjelpe dem, men er redd for at øyeblikket vi åpner for aktiv dødshjelp kommer en fort ut å kjøre. Hvilke motiver skal spille inn? Hvem skal bestemme når dette er greit? Legene skal være dem som redder liv, plutselig skal de ta dem. Det blir vanskelig. Dette sier Sokneprest Jon Andreas Lauvland.

Kirken er sterkt imot aktiv dødshjelp. Soknepresten mener at dette er noe som vil kunne bli misbrukt.

-Psykisk syke og deprimerte vil etter hvert vende seg til dette alternativet heller enn å søke til en bedre helse. Dette er et meget skummelt område, da må vi heller tåle at mennesker bruker lang tid på å dø. Om aktiv dødshjelp skulle bli vedtatt har jeg stor tro på at samfunnet vil la kirken ha sitt syn på det. Selv om vi i kirken alltid vil være negativ til aktiv dødshjelp ville jeg ikke sagt nei til å komme inn å snakke med noen som hadde bestemt seg for aktiv dødshjelp.

Det mosaiske trossamfunn holder i dag bare til i Oslo og Trondheim. Prosjektleder i Det Mosaiske Trossamfunn Michael Gritzman sier at jødedommen også har et negativt syn på aktiv dødshjelp.

-Det er ikke lov å aktivt avslutte livet til en annen person i jødedommen. Livet kommer først og det er påbudt at man skal gjøre alt som er mulig for å redde liv, inklusivt sitt eget. Jeg kjenner godt til dilemmaene der man har livets ukrenkelige verdi på den ene siden og kanskje fryktelig menneskelig lidelse på den andre siden. Det som her blir utfordringer er hvem som kan sette grensene for når man kan «ta liv».

Islam har også sitt syn på aktiv dødshjelp og sier seg enig i at aktiv dødshjelp er en uting ifølge deres livssyn. Sitater en hentet fra nettsiden Islam.no som eies av Den Islamske Informasjonsforeningen.

-Islam vier menneskets liv stor oppmerksomhet og anser det for å være hellig i alle sine aspekter. Ikke bare er menneskets liv hellig, men også menneskets ære og verdighet. Det finnes ingen anledning i Islam til å drepe seg selv eller andre for å redusere hans/hennes fysiske eller følelsesmessige smerter eller lidelser som følge av sykdom eller skade. Det er legenes, pasientenes og de pårørendes plikt og ansvar å ta seg av den syke og prøve å redusere smerten og lidelsen pasienten opplever, men ikke under noen omstendigheter har de lov å drepe vedkommende.

Mer om aktiv dødshjelp kan du lese her.