Sørnett

Restriksjoner for vanning

Følger tipsene om vanning denne sommeren så vil det være enkelt og holde seg innenfor restriksjonene. Foto: Bendik Lorentzen

Følger tipsene om vanning denne sommeren så vil det være enkelt og holde seg innenfor restriksjonene. Foto: Bendik Lorentzen

I år er det flere som vil holde seg hjemme i ferien på grunn av pandemien. Det er da spesielt viktig å holde restriksjoner for vanning slik at kommunens vannlagre ikke tømmes.

Publisert:

Det er hvert år satt opp regler for vanning i Kristiansand fra 1. mai til 31. august. Det er da lov å vanne mellom 19.00 og 23.00, men det er husnummeret ditt som bestemmer hvilken dag du får lov. På datoer med oddetall er det tillatt å vanne på eiendommer som ha husnummer med oddetall, og på datoer med partall er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall. Er det sånn at du ikke har husnummer, så gjelder bruksnummeret ditt.

Terje Lilletvedt som er Byingeniør i Ingeniørvesenet forteller at det er enkle restriksjoner som må holdes når det gjelder hagevanning

[img221682_2RM]

- Spesielt på våren og tidlig sommer, når plenene skal bli grønne og det er mange dager med fint vær, så ser vi en voldsom økning i vannforbruket. På det meste har vi vært opp i en dobling av vannforbruket i forhold til normalt forbruk, når alle vanner samtidig. Derfor har vi innført fast ordning, der det er satt restriksjoner gjennom at man får vanne hver andre dag og inntil fire timer med vannspreder. I år er det flere som vil holde seg hjemme i ferien på grunn av pandemien. Det er da spesielt viktig å holde restriksjoner for vanning slik at kommunens vannlagre ikke tømmes.

[img221682_3LS]

Jeg vil skyte inn at det gjelder for vannspreder og ikke hvis du vanner selv med en hageslange i hånden eller bruker «dryppslange». En vannspreder bruker ca. 1500 liter/time og dersom «alle» vannersamtidig, så vil vannforsyningen i Kristiansand være så presset på kapasitet at man kan få problemer med å få nok vann til for eksempel større brannhendelser eller problemer med å få vann til alle, dersom man får en større vannlekkasje eller stopp på vannverket. Dette fordi alle våre vannbassenger som er bygget rundt omkring i kommunen vil kunne være tappet så mye ned at de ikke har reserve til å levere vann til alle innbyggerne.

 

Lilletvedt forteller om milde dommer om du skulle være så uheldig og bryte reglene for vanning og at henvendelser vil bli fulgt opp.

- Folk flest er flinke til å følge restriksjonene. Vi har derfor ikke hatt behov for å innføre noe gebyr eller annen «straff». De gangene det har vært mye hagevanning har vi gått ut i media og all erfaring så langt har vært at innbyggerne har vært flinkere til å da følge restriksjonene. Også når vi har måtte stramme inn reglene og vi følger opp henvendelser fra naboer og andre som ser at restriksjoner brytes og vi følger opp disse med dialog med de som vanner i strid med restriksjonene.

[img221682_4RM]

Det har ved flere anledninger vært brudd på restriksjonene fra flere husholdninger som har medført til et problem i form av vannmangel, men problemene har blitt tatt på alvor og gjennom god hjelp fra media og kommunen sin egen hjemmeside så har det fort blitt tatt hånd om situasjonen på en god måte. Det er også mulighet for å sende ut SMS til alle innbyggerne i Kristiansand, men ifølge Lilletvedt så har det ikke vært behov for det når det gjelder hagevanningssituasjoner.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand