Sørnett

Risikerer fengsel for promillekjøring

En 57 år gammel dame sto i dag tiltalt i Kristiansand tingrett for kjøring under påvirkning av anti-depressive legemidler og for å ha oppbevart litt over tre gram amfetamin i leiligheten sin. Selv om damen nekter straffeskyld på begge punkter, risikerer hun fengsel i en måned og en bot på 30 000 kroner.

Publisert:

Rundt midnatt den åttende april i fjor ble damen stoppet utenfor sitt hjem av en patrulje i Kristiansand. Hennes bil var like ved henne.

Politiet mistenkte at damen var beruset og konfronterte henne fordi politipatruljen trodde hun skulle på kjøretur, men det hadde hun allerede vært.

- Hun fortalte at hun har kjørt en strekning på 15 kilometer, og at hun gikk på legemidler på eget initiativ, fortalte politikonstabelen i retten.

Politipatruljen gikk så opp i hennes leilighet for å finne resepten fra fastlegen, men fant istedenfor flere hvite poser som viste seg å være amfetamin, forklarer politikonstabelen videre om hva som skjedde rundt midnatt den åttende april i fjor.

Tiltalte fortalte i retten at hun ble helt sjokkert da politiet ransaket leiligheten, fordi hun ikke visste at det lå narkotika i leiligheten, og heller ikke visste med sikkerhet hvor den kom i fra.

 

Nektet straffeskyld

Damen nektet straffeskyld på begge tiltalepunktene som var promillekjøring og oppbevaring av amfetamin.

Hun fortalte i retten at hun har gått på et angstdempende legemiddel som heter Sobril i 25 år, og derfor utviklet toleranse for stoffet. Derfor får hun ikke de vanlige korttidsbivirkningene som gjør det vanskelig å kjøre bil.

Blodprøvene viste også at hun hadde mer Sobril i blodet enn det som er lovlig når man kjører bil, uten å være klar over det selv. 57-åringen er også tidligere dømt for promillekjøring for 13 år siden. Derfor risikerer hun fengsel i 30 dager, hvor 15 av disse er ubetinget for annen gangs promillekjøring.

 

Visste ikke hva som var i posene

Tiltalte forklarer i retten at hun ikke visste at det var amfetamin i posene.

- Min eks-samboer er ofte på besøk og legger ifra seg mye. Jeg pleier å legge alt han glemmer i en hylle på kjøkkenet fordi han skjeller meg ut når jeg kaster ting som er hans. Jeg kunne aldri tenke meg at det var amfetamin i posene. Jeg har blitt lurt, fortalte tiltalte.

Aktor Maren Østern sin påstand er en fengselsstraff på 30 dager, hvor 15 blir ubetinget for promillekjøring, i tillegg til en bot på 30 000 kroner for oppbevaring av narkotika. Uavhengig av om narkotikaen var hennes, har hun oppbevart det ulovlige stoffet i en ubestemt periode.

Forsvarer Bjørge Tveito ville at klienten skulle frifinnes på begge tiltalepunktene fordi skyldspørsmålet var usikkert. Det gjaldt både kjøringen og narkotikaen som hun hadde oppbevart i frykt for å bli skjelt ut av sin eks-samboer. Dom i saken faller torsdag 1. februar.