Sørnett

Rwanda: Historie om landet

Kigali. Foto: oledoe.

Kigali. Foto: oledoe.

Republikken Rwanda er en republikk og innlandsstat sentralt i Afrika og grenser til Kongo, Uganda, Tanzania og Burundi Landet har 12,6 millioner innbyggere og hovedstaten er Kigali. De offisielle språkene er fransk, engelsk og kinyarwanda.

Publisert:

Kolonitiden og selvstendighet:

Rwanda var en del av tyske Østafrika men etter første verdenskrig ble den avstått som krigsutbytte til Belgia. Under belgisk styre var det minoritetsgruppen Tutsiene det ledende lokale folkeslaget. Belgia styrte landet til 1962, da fikk Rwanda selvstendighet etter uroligheter og opprør.

Etter selvstendigheten ble landet totalt dominert av den største folkegruppen hutu. Tutsibefolkningen ble forsøkt fordrevet og undertrykt flere ganger fra 60 til 80-årene.

I 1973 tok daværende forsvarsminister Juvenal Habyarimana kontroll over landet i et militærkupp og satt som president til hans død i 1994. Etter hans død oppstod det en maktvakum i landet mellom den tutsi-dominerte Rwandas Patriotiske Front (RPF) og Habyrimanas regime, dette var også begynnelsen av det mest grusomme folkemordet i moderne historie.

Folkemordet som sjokkerte hele verdenssamfunnet.

I løpet av 100 dager ble opp mot en million tutsier og moderate hutuer drept, en fredsbevarende FN-styrke var i landet for å støtte Arusha-avtalen men var ikke i stand til å stoppe folkemordet. Dette blir også sett på som en av FNs største katastrofer. I juli 1994 tok RPF militær kontroll over hovedstaden og fikk avsluttet massakrene. RPFs militære leder Paul Kagame ble etter hvert vise-president og senere president i Rwanda. Han er fortsatt leder i landet.

[img153268_2RM]

I de siste årene har Rwanda prøvd å legge den voldelige fortiden bak seg og fokusert på å bygge opp landet igjen med hjelp av kaffe og te som sin hoved eksport. Selv om økonomien og levestandarden er på vei opp er det mange som er skeptiske til hvordan landet blir styrt. Landets president undertrykker alt av opposisjon med aktiv bruk av folkemordet for å fjerne opposisjonen og bruker militæret aktivt for å få mer makt.