Sørnett

Seks lovbrudd på ett år

Kristiansand Tingrett (Foto: Diane Marie Sundberg)

Kristiansand Tingrett (Foto: Diane Marie Sundberg)

En mann i 50- årene fra Sørlandet er dømt til 90 dagers fengsel for å ha begått flere lovbrudd det siste året. Han er tidligere straffedømt.

Publisert:

Rettsaken fant sted tidligere i år og på tirsdag 12.02.2020 ble tiltalte dømt på alle tiltalepunktene. Domfelte har i løpet av det siste året kjørt i påvirket tilstand uten gyldig førerkort. I tillegg har mannen, uten tillatelse fra politiet, ulovlig oppbevart og båret våpen på offentlige sted. Domfelte ble ved flere anledninger stoppet og klinisk testet. Han hadde på det meste en promille på 0,6 og høy konsentrasjon av narkotika ble påvist på blodprøvene.

Mannen har tidligere domfellelser på seg fra lignende forhold og ilegges derfor en samlet straff på 90 dagers fengsel samt en bot på 10 000 kroner.  Dommen kan enda ankes.