Sørnett

Semesterprosjekt: Populær ambulanselinje i Lillesand

Møglestu videregående skole: Opplæring i kart og kompass inngår i undervisningen. Foto: Henrik Samuel Hansen

Møglestu videregående skole: Opplæring i kart og kompass inngår i undervisningen. Foto: Henrik Samuel Hansen

Det stilles strenge krav for å komme inn på ambulanselinjen ved Møglestu videregående skole. Avgangselevene ønsker seg lærlingeplass for å fullføre de to siste årene av utdanningen.

Publisert:

Ambulansefag: Fra venstre: Faglærer Lars Erik Ulstein, Thomas Haugen Sørlie, Joachim Syvertsen, Liv Steffensen, Cecilie Walbeck Martinsen, Lisa Mortensen Andrè Gundersen og Preben Karlsen. Foto: Henrik Samuel Hansen
I Vg2-ambulansefag klassen går det ni elever. For å få skoleplassen stilles det krav om egnethet, gode karakterer, beståtte fysiske tester og intervju. Den yngste i klassen er 18 år og den eldste er 32 år gammel. Hver fredag hospiterer de ved forskjellige ambulansestasjoner i nærområdet.
- Det første semesteret dette skoleåret var mest teori, mens dette semesteret er mer praktisk orientert, forteller Lars Erik Ulstein som er faglærer ved skolen.

Enormt ansvar

Når elevene er ferdige med utdanningen på Møglestu skal de ut i lære.
- Elevene må jobbe hardt for å få lærlingeplass. Dette er faget som har mest pensum på dette trinnet, forklarer faglæreren som anbefaler 10 timer lekselesing i uka.
Jobben som ambulansearbeider krever også god fysisk styrke, og hele fire timer kroppsøving står på timeplanen.
- Dette er et yrke med et enormt ansvar, og det er høye forventninger blant befolkningen til ambulansepersonell. Dette året er en forberedelse til læretida, sier faglæreren som selv har 11 års erfaring som ambulansearbeider.

Godt miljø

[img108745_2RM]

 Elevene Lisa Mortensen (22) og Joachim Syvertsen (24) beskriver et godt miljø ved skolen.
- Det har vært et veldig fint skoleår med gode lærere og med et godt samhold i klassen, forklarer de to.
Læretida ønsker de å fullføre ved en stor ambulansestasjon.
- I store avdelinger er det høy aktivitet og mye å lære på kort tid, forteller de.
De beskriver et yrkesvalg hvor arbeidets innhold har vært viktigere i vurderingen enn spørsmål om lønn og betingelser. De har tiltro til at betingelsene er ordnede gjennom tariff og eventuelle andre tillegg.
Mortensen forteller at hun alltid har hatt interesse for medisin og sykdom, og at hun har erfaring fra sykehus og hjemmesykepleie.
- Jeg tror jeg vil trives med skiftordningene i bransjen, og er glad for å kunne jobbe lange dager når det trengs, forteller hun.
Syvertsen er tidligere utdannet omsorgsarbeider og har i ett år vært i hærens sanitetsbataljon.
- Jeg har hatt lyst til dette siden jeg var liten. Jeg tror det passer meg. Det er ikke en A4 jobb, sier han.

Se også sakene:
Ambulansestasjon med mye oppdrag.
Ambulansetjenesten venter på nytt nødnett.