Sørnett

Senter mot seksuelle overgrep kan få 750 000 kroner ekstra til sitt arbeid

SMSO kan få stor støtte til videre drift.

SMSO kan få stor støtte til videre drift.

Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget gir en ekstrabevilging på 150 000 kroner til Senter mot seksuelle overgrep. Det vil utløse 600 000 kroner ekstra i støtte fra Barne-, ungdom og familie- direktoratet.

Publisert:

– Støtten fra fylkeskommunen er kjempeviktig, sier lederen for SMSO-Agder Margareth Bjørntvedt.

På tirsdag skal fylkesutvalget behandle saken. Fylkesrådmann foreslår at støtte på 150 000 kroner skal innvilges 2018, og i 2019.
Dersom støtten innvilges, vil det være gode nyheter for SMSO og Bjørntvedt.

- Støtten er veldig viktig for at vi skal ha ressurser til å gå ut til videregående skoler og gi informasjon til elever på videregående skoler, og da spesielt russen. Våre mål er at alle skal få hjelp om de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, forteller Bjørntvedt.

Bjørntvedt forteller videre at støtte fra fylkeskommune, kommune eller Helse Sør-øst gjør at de får mer støtte fra barn, ungdom og familie-direktoratet.

- Det vil si at for hver krone vi får fra fylkeskommunen, så støtter bufdirektoratet med fire kroner. Så hvis vi får 150 000 kroner fra fylkeskommunen så vil barn, ungdom og familie-direktoratet støtte oss med 600 000 kroner, forteller Bjørntvedt

Underviser i videregående skoler
Senter mot seksuelle overgrep bruker mye tid til å være på videregående skoler, der unge er for å kunne forebygge og avdekke overgrep blant barn og unge. Å sette temaet på dagsorden i skolen fører til at både elever og ansatte får kompetanse om overgrep. Dette gjør at elevene får mulighet til å bearbeide overgrepene på et tidligere tidspunkt, står det i søknaden til fylkeskommunen.

Margareth Bjørntvedt forteller at midlene skal brukes til å komme seg ut på de videregående skolenene i Agder og informere om SMSO.

- De siste årene har stadig flere unge tatt kontakt med senteret, og dette tror vi er et resultat av det forebyggende og opplysende arbeidet ute på skolene, sier Bjørntvedt.

Elev på Kvadraturen skolesenter, Nicolay Bjørndahl er positiv til at SMSO kommer på videregående skoler for å sette tema på dagsorden.

- Det er veldig viktig at organisasjonen kommer å gir et tilbud til de som blir utsatt for seksuelle overgrep. Jeg blir russ i år, så er det kjempe bra at det er fokus rundt temaet inn mot russetiden hvor sexpresset er stort. Dette kan jo forebygge voldtekter, og det er jo veldig positivt, sier Bjørndahl.