Sørnett

SFO- Foreslår å holde åpent en uke mer i sommerferien

Kristiansand kommune foreslår å ha like åpningstider for SFO og barnehager i sommerferien. slik at barna slipper å dra tilbake til barnehagen etter sommerferien.

Publisert:

Tirsdag 11. februar var der høring i Kristiansand kommune angående skolefritidsordningen i Kristiansand. De midlertidige vedtektene er i stor grad en videreføring av ordningen i de tre tidligere kommunene. Forslag til de nye vedtektene blir felles for SFO-ordningene i Kristiansand. Det innebærer noen endringer for alle SFO-ordningene.

Flytte sommerstengt en uke tilbake

I en høringsrunde fra Kristiansand kommune ble det foreslått å beholde sommerstengt i SFO ukene 28,29,30 og 31. Barnehagene har stengt tre uker om sommeren i ukene 28,29 og 30. Dersom SFO holder stengt i uke 31 fører det til at barn som skal begynne i 1. klasse blir henvist til å gå i barnehage en uke etter sommerferien, før de så begynner på SFO.

Dette opplever mange foreldre som svært ugunstig og lite smidig, og ansatte i barnehagene gir også tydelige tilbakemeldinger på at barna det gjelder opplever seg ferdig med barnehagen når de går i ferie, og helst vil på skolen etter ferien.

Oppvekstdirektør, Arild B. Rekve vil derimot ikke anbefale at SFO holder åpent en uke mer siden det vil by på utfordringer å drifte et sommeråpent SFO-tilbud.

Han mener at på grunn av den økonomiske situasjonen i oppvekstsektoren gir ikke handlingsrom for å innføre nye kostnadsdrivende aktiviteter og det vil ikke være aktuelt og etablere et sommeråpent SFO i 2020, innenfor dagens budsjettrammer.