Sørnett

- Skal utvikle attraktive steder

Totalt er det bevilget 2,7 milliarder kroner til ekstra innsats i distrikts- og regionalpolitikken.

Publisert:

- Kjernen i det regionale utviklingsarbeidet er å fremme en helskaplig samfunnsutvikling. Fylkeskommunane er med på å utvikle attraktive steder og øke verdiskapinga til næringslivet i hele landet. De handler ut fra egne utfordringer og mål, er gode pådrivere og samarbeidspartnere for regional uvikling og får ting til å skje i lokalsamfunnene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding

6,56 av de 34,7 millionene er satt av til kommunale eller regionale næringsfond. Midlene skal sette næringssvake kommuner eller regioner i bedre stand til å støtte opp om lokal næringsutvikling. Også 2,5 millioner til fylkeskommunens deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet. (Intereg).

- Det er hyggelig og bra at fylkeskommunen får litt armslag. Vi har vært partner i mange av de tidligere utviklingsprosjektene, og det ønsker vi å være i fremtidige også, sier fungerende regionaldirektør i NHO Agder, Trond Madsen.