Sørnett

- Skal utvikle attraktive steder

Totalt er det bevilget 2,7 milliarder kroner til ekstra innsats i distrikts- og regionalpolitikken.

Publisert:

- Kjernen i det regionale utviklingsarbeidet er å fremme en helskaplig samfunnsutvikling. Fylkeskommunane er med på å utvikle attraktive steder og øke verdiskapinga til næringslivet i hele landet. De handler ut fra egne utfordringer og mål, er gode pådrivere og samarbeidspartnere for regional uvikling og får ting til å skje i lokalsamfunnene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding

6,56 av de 34,7 millionene er satt av til kommunale eller regionale næringsfond. Midlene skal sette næringssvake kommuner eller regioner i bedre stand til å støtte opp om lokal næringsutvikling. Også 2,5 millioner til fylkeskommunens deltakelse i det europeiske territorielle samarbeidet. (Intereg).

- Det er hyggelig og bra at fylkeskommunen får litt armslag. Vi har vært partner i mange av de tidligere utviklingsprosjektene, og det ønsker vi å være i fremtidige også, sier fungerende regionaldirektør i NHO Agder, Trond Madsen.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand