Sørnett

Skattesvikt

I fjor gikk Kristiansand kommune på en skattesmell. Kommunen fikk inn 50,1 millioner kroner mindre i skatteinntekter enn forventet.

Publisert:

Med en skattereduksjon på 6,3 prosent var reduksjonen til Kristiansand kommune nesten dobbel så høy som gjennomsnittet i landet på 3,2 prosent.

- Nettosvikten i 2011 kom på ca. 19 millioner kroner i reduserte friinntekter, som er summen av skatt- og rammetilskudd, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen. Konsekvensene ble ikke så dramatisk i fjoråret. De ble kompensert i form av rammetilskudd. Men skattesvikten vil få konsekvenser for 2012. Svikten vil gi et lavere grunnlag for beregningen av skatt. Lukashaugen sier at skatteanslaget skal vurderes på nytt når de kommer til behandlingen av 1. tertialrapport. Antageligvis vil skatteanslaget bli nedjustert.

- Vi har ikke noen endelige tall, men vi vil vente å se hvordan skatteinngangen blir før vi kommer tilbake med en vurdering i løpet av mai.