Sørnett

Skepsis til ny organisering av idrettstjenester

Foto: Samuel Strimp

Foto: Samuel Strimp

Politikerne godtok soneinndeling av idrettstjenester, men vil ha mer informasjon om hva de egentlig har sagt ja til.

Publisert:

I forbindelse med kommunesammenslåingen av kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand må også idrettsetatene slås sammen. I følge det nye forslaget fra fellesnemda skal idrettsetaten i nye Kristiansand deles inn i tre geografiske soner, men dette har blant annet Kristiansands idrettsråd reagert negativ på. Orienteringssak var først oppe i oktober 2018, men den ble utsatt slik at det kunne bli holdt et møte med idretten angående serviceerklæringer.

- Det er stor bekymring for idretten og ikke minst for det frivillige arbeidet i alle idrettsklubbene, sa Trond Henry Blattmann fra Arbeiderpartiet under debatten.

Folk utenfor bystyresalen har tatt kontakt, og delt sin bekymring ovenfor splittelsen. Samtidig forteller han at uansett hvordan en lander i denne saken, er det fra arbeiderpartiet sin side til det beste for at de vil idrettens beste. Arbeiderpartiet støtter ikke en utsettelse av saken, men ønsker en orientering og redegjørelse for tre av punktene på planen sammen med hva som blir servicegarantien.

[img188408_2LM]

Problematisk drifting og vedlikehold

Det store spørsmålet er hvordan idrettsetaten kommer til  å organiseres etter soneinndelingen, og hvordan det vil fungere. KrF ønsker å få litt mer informasjon før de kan si ja til vedtaket som er lagt frem, og derfor prøver de å få saken utsatt. Det store spørsmålet i denne saken er hva som går under dagligdags drift og service av idrettsanleggene, og hva som er planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Idrettsetaten har fungert veldig bra slik den har stått frem til nå. Arbeiderpartiet påpeker at hos de forskjellige idrettsanleggene har det vært kompetente fagfolk innad, og de er redd resurssterke mennesker skal bli omplassert. Forutsetningene som kommer fra arbeiderpartiet er at fagkompetanse ikke skal forsvinne, men at det skal bli et styrket fagmiljø.

Fellesnemnda godtar administrasjonens forslag 

KrF sitt forslag var å utsette saken til etter en prosessveiledning og orientering ble stemt i mot ettersom saken allerede har blitt utsatt en gang før. Astrid M. Hilde fra Arbeiderpartiet legger frem et forslag om å vedta administrasjonens forslag. Men dette forutsetter at tre av punktene senere blir tatt opp til en orientering. Forslaget til Astrid M. Hilde ble til slutt vedtatt enstemmig.