Sørnett

Skikkethetsvurdering steg for steg

Connie Goul, institusjonsansvarlig ved UiA. Foto: UiA

Connie Goul, institusjonsansvarlig ved UiA. Foto: UiA

Connie Goul, skikkethetsansvarlig på UiA, forklarer hvordan skikketshetsvurdering fungerer i praksis:

Publisert:

Tvilsmelding

En tvilsmelder begrunner tvilen skriftlig og skriver under med navn. Meldingen kan eventuelt gis anonymt, men det vil være en fordel for universitetet å vite hvem som har sendt meldingen av hensyn til muligheten for å innhente informasjon

Ved tvilsmelding skal studenten varsles skriftlig, så innkaller Goul til en vurderingssamtale, der tvilsmelding ligger ved.

 Vurderingssamtale

Studenter som har fått tvilsmelding, vil bli innkalt til vurderingssamtale. Det er den første samtalen.

Det er noen tilfeller hvor tvilsmeldingen ikke medfølger. Dette hvis tvilsmeldingen for eksempel handler om vold, men tvilsmelding er nødt til å være med hvis saken går til skikkethetsnemd.

Oppfølgingssamtaler og oppfølgingsplan

- Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning. Det lages en oppfølgingsplan i samarbeid med studenten. Det vil ofte innebære veiledning fra fagfolk som har kompetanse på det som er students utfordring, sier Goul.

Hvis oppfølging og veiledning ikke gir ønsket resultat, sendes saken videre til skikkethetsnemd.

Skikkethetsnemd

Ved alle landets universiteter og høgskoler som tilbyr profesjonsstudier, er det en skikkethetsnemd hvor det blant annet er representanter for praksis, studenter, faglærere og universitetet. I tillegg er det en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Hvis saken går til nemd, vil studenten få oppnevnt advokat som universitetet betaler. Så vil nemda vurdere studenten skikket eller uskikket, eventuelt en utestengelsesperiode.

Universitetets klagenemd

Det er UiAs klagenemd som til slutt skal avgjøre om studenten utestenges fra utdanningen.

Hvordan UiA ivaretar studenten og de som melder

- Studenten det er reist tvil om har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, sier Goul.

Hun forteller at melder og student ofte har en tett relasjon, noe som gjør at melder kan synes at det er ubehagelig å sende tvilsmelding.

Meldere skal ikke vurdere, de skal bare melde om tvil, deretter overtar insitusjonsansvarlig arbeidet med oppfølging, avslutter hun.