Sørnett

-Smittevern handler om hygiene

FOREBYGGER INFEKSJONER: Hygienesykepleier Grethe Ørnevik (50) sammen med smittevernlege Erik Bertnes (67). Foto: Sørlandet sykehus

FOREBYGGER INFEKSJONER: Hygienesykepleier Grethe Ørnevik (50) sammen med smittevernlege Erik Bertnes (67). Foto: Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus har fått en betydelig nedgang i forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter. Dette viser en infeksjonsprevalensmåling fra 7. september i år.

Publisert:

-Det er med glede vi konstaterer en betydelig nedgang i forekomsten av helsetjenesteassosiert infeksjon, skriver smittevernlege ved Sørlandet sykehus Erik Bertnes i en kunngjøring på sykehusets nettsider.
Resultatet av undersøkelsen viste et gjennomsnittstall for de tre sykehusene i SSHF på 3,4 prosent. Ved de nasjonale målingene som ble gjennomført høsten 2010 var landsgjennomsnittet 6 prosent. I mai 2011 hadde tallet gått ned til 5,9 prosent.

Forskjellige infeksjoner

Av totalt 551 registrerte pasienter ble det påvist en helsetjenesteassosiert infeksjon hos 19 av disse.

-Infeksjonene som forekommer mest hos pasientene ved Sørlandet sykehus Kristiansand er sårinfeksjoner, luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og sepsisinfeksjoner, sier hygienesykepleier ved Sørlandet sykehus Grethe Ørnevik (50).

Hun mener grunnen til den lave sykehusinfeksjonsprosenten ved Sørlandet sykehus er god håndhygiene, samt et godt smittevernsystem. Hun forteller at sterile instrumenter, rene klær og hender er uhyre viktig for å unngå infeksjoner hos pasientene. [sniplet faktaboks]

Sammen med resten av helsetjenestepersonellet fokuserer hun også på å ha gode rutiner og god oppfølgning overfor pasienter for å forhindre sykehuspåførte infeksjoner.

-Noen pasienter er mer utsatt for infeksjoner enn andre. Alt avhenger av pasientens generelle helse, altså hvor friske de er, om de er unge eller eldre, sier Ørnevik.

Mål

Ifølge Bertnes håper smittevernenheten at resultatet fra undersøkelsen kan tilskrives bedre kunnskap hos de ansatte omkring alt infeksjonsforebyggende arbeid i sykehuset, som:

• kunnskap om infeksjonskontrollprogram

• hvordan praktisere basale smittevernrutiner i kontakt med pasienter

• god og riktig håndhygiene

-Klarer vi å øke vår bevissthet omkring dette i vår daglige omgang med pasienter vil kanskje resultatet ved neste måling være mindre enn de 3 %-ene vårt RHF har definert som målsetting for oss alle, mener Bertnes.

Ørnevik forteller at Helse Sør-Øst har definert en målsetting om at helsetjenesteassosierte infeksjoner (d.v.s. infeksjoner påført pasienter etter minst 48 timers opphold i en helseinstitusjon) ikke skal overskride 3 % av alle innlagte pasienter på registreringstidspunktet, og det er sykehusets mål.