Sørnett

Sørlandet bemerker seg på lobbyvirksomhet

Tidligere har stemmene fra Agder vært få, men nå ser det ut til at vinden i seilene har snudd.

Publisert:

 

Sørnett har vært i kontakt med stortingsrepresentant Ingunn Foss (H), angående hvordan Sørlandet, spesielt Agder-fylkene har økt sin innflytelse i Oslo. NRK Sørlandet omtalte saken først.

- Da jeg kom inn på Stortinget for over 5 år siden, var det få stemmer fra Sørlandet i hovedstaden, og et ønske om å gjøre næringslivet og det offentlige mer gjeldende her. Nå merkes det at innspillene fra både folk og organisasjoner er flere, og kommunikasjonen med Sørlands-benken bedre, sier Foss.

Sørlandet markerer seg
Et eksempel på dette kan være "Venneslabroa", et skoleprosjekt som jobbes med i Vennesla skoler på tvers av etater for å prøve å få færre ungdommer til å falle ut av skolen. Dette prosjektet har nå blitt bemerket på Stortinget, og modellen kan være med å revolusjonere både det norske skolesystemet og NAV på generell basis.

Andre aktører som markerer seg, er Node-klyngen, som er en veldig viktig aktør på Sørlandet.Tradisjonelt sett har de drevet med olje- og gassutvinning, men nå ser de etter mer miljøvennlige metoder å utvinne energi på, og ønsker dermed en større innflytelse på Stortinget.

Sørlands-benken ser nå på en lysere fremtid for Agder, spesielt med tanke på det kommende kommunevalget til høsten.