Sørnett

Sosiale medier knuser SMS-bruken

Nordmenns brukervaner er endret. Bruken av sosiale medier vokser. Samtidig faller bruken av SMS og bruk av taletid på mobiltelefon og fasttelefon.

Publisert:

Ifølge NTB snakker norske mobilbrukere mindre i telefon og sender færre SMS-er enn før.

Rapporten "Det norske ekommarkedet 2011" viser at omsetningen i det norske ekommarkedet holder seg relativt stabil, men brukervanene er endret. Post- og teletilsynet la fram resultatene mandag.

– Det vi ser, er at bruken av sosiale medier vokser. Samtidig faller bruken av SMS og bruk av taletid på mobiltelefon og fasttelefon, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.

Flere mobilabonnenter

Likevel øker antallet mobilabonnementer i Norge. Ved utgangen av første halvår var summen av kontantkort og etterbetalte abonnementer 5,67 millioner. Det er en økning på 2,7 prosent på ett år, men veksten er bare halvparten av hva den var ett år tidligere, melder NTB.

Fra første halvår 2009 til 2010 var den 5,3 prosent. Andelen kontantkortabonnementer er 27 prosent.

Nedgang i taletrafikken

Økning i antall mobilabonnementer betyr ikke at taletiden har økt. Den enkelte kunde er mindre aktiv enn tidligere. Taletrafikken over mobil økte hvert år fram til 2010, men i første halvår det året kom den første nedgangen.

Da snakket hver av oss i gjennomsnitt 1.095 minutter. Nå er vi blitt enda mindre taletrengte. Vi snakker bare 1.087 minutter per år i mobiltelefon.

På ett år har andelen kunder som har mobilabonnementer med datapakke, doblet seg. Ved utgangen av første halvår var det 474.000 slike abonnenter.