Sørnett

Spente på samferdsel og kollektivtilskudd

Når statsbudsjettet kommer klokken 10 er områdene samferdsel og kollektivstransport blant de mest spennende for Vest-Agder Fylkeskommune.

Publisert:

Økonomiansvarlig i fylkeskommunen, Lise Solgaard, er på plass i Oslo og avventer det nye statsbudsjettet på vegne av Vest Agder fylkeskommune. Hun forteller at de ikke forventer noen reduksjon i tilskuddene, men er beskymret for at økningen ikke blir som forventer.

- Når det gis tilskudd beregnes det med sammenheng i økningen i befolkningstallet. Hvis økningen i tilskuddene er lavere enn befolkningsøkningen kan det være alvorlig, forteller Solgaard.

Et  av områdene fylkeskommunen er er mest spente er samferdsel og kollektivtransport.

- Tidligere har det vært signalisert en økning på dette området, men de siste signalene har gått på at det ikke blir noen økning, forteller Solgaard.