Sørnett

Statsbudsjettet 2014

I årets statsbudsjett kommer det blant annet fram at statens utgifter øker med 55,5 milliarder. Mens inntektene bare med 9 mrd.

Publisert:

I dag, mandag, ble det klokken 10.00 lagt statsbudsjettet for 2014.

- Det er i kommunene velferd skapes, da er 7,7 milliarder ekstra svært viktig, også for Agder. Sykehusene får 2,4 milliarder ekstra, også det viktig for Agder, sier Aps Odd Omland til fædrelandsvennen, og poengterer at Agder-kommunene får mer ekstra enn gjennomsnittet.

Det kommer også frem at utgiftene øker med 55,5 mrd, men at inntektene vil stige med 9 milliarder.

Vg.no melder at Regjeringen vil fortsette satsingen på barnehager og foreslår samlet en styrking av barnehagesektoren på 695,5 mill. kroner i 2014. Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Det foreslås å bevilge til sammen 245 mill. kroner til lavere foreldrebetaling i 2014. Maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass er redusert med 35 pst. reelt siden 2005, skriver også vg.no.

På samferdslesiden vil regjeringen for 2014 sette av til sammen 41 milliarder kroner til formål innen for Nasjonal Transportplan. Det er en økning på 7,5 milliarder kroner samanlignet med med saldert budsjett for 2013.

Regjeringen foreslår også 68,3 millioner kroner til mer innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter og til å øke antall treningstimer for innsatspersonell med våpengodkjenning.

Det blir også bevilliget 2,4 mrd mer til sykehusene.

 

Oljepengene øker med 15 milliarder fra i fjor, og 2 milliarder ekstra til helseforetakene.