Sørnett

Stemte mot ny vei til Kjevik

- Byutviklingsstyret vedtok kommuneplanen om utbygging av ny vei til Kjevik.

- Byutviklingsstyret vedtok kommuneplanen om utbygging av ny vei til Kjevik.

Miljøpartiet stemte mot kommuneplanen for utbygging av ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik.

Publisert:

Byutviklingsstyret vedtok torsdag 29. januar kommuneplanen for riksvei 41 og 451, ny vei til Kjevik. Det er forventet at den nye veien blir endelig vedtatt i Bystyret 18. februar. Utbyggingen vil koste 5,5 milliarder kroner. Planlagt oppstart er  i 2018, og den skal være ferdig i 2021. Hans Petter Horve fra Miljøpartiet var den eneste som stemte i mot den nye veien.

- Vi har forplikta oss til å redusere utslipp av farlige menneskeskapte klimagasser. Vedtakene som ble gjort i dag er stikk i strid med tidligere vedtatte planer, sier han.

Horve foreslo at planen burde sendes tilbake for ny bearbeidelse. Bakgrunnen er at Horve mener at den anbefalte planløsningen bidrar til økt biltrafikk og høyere utslipp av klimagasser. Det vil også føre til økt stimulans av forurensende flytrafikk. Forslaget ble stemt ned, åtte mot én.

Ikke grønn nok

- Når det gjelder investeringer på vei vil vi bruke like mye penger på kollektivtransport som buss, tog og tilrettelegging for gang og sykkelvei.

Han er opptatt av å redusere utslipp av klimagasser og kutte ned biltrafikken.

- I dag vedtar vi en plan som legger til rette for det stikk motsatte. Slik situasjonen er nå, er vi ikke en grønn nok by.

Håper på mer støtte

Så langt er det bare Miljøpartiet som er i mot den nye veiutbyggingen, men Horve håper å få med seg de andre partiene.
- Dette er noe som vil tvinge seg fram før eller siden. Vi håper at med tiden så vil vi få støtte fra flere av de andre partiene.

Slik skal den nye veien fra Gartnerløkka se ut.