Sørnett

Stenger tunneler i ett år

Baneheitunnelen og Oddernestunnelen blir stengt på natten i ett år på starten av 2017 frem til 2018.

Publisert:

Grunnen til stengingen er at sikkerheten for brann eller ulykke i tunnelen skal utbedres. Det skriver Vegvesenet på sine hjemmesider.


  • Utskifting av kabelbroer og lysarmaturer

  • Utskifting av kameraer for kameraovervåkning og kjørefeltsignaler

  • Oppgradering av viftekapasitet pga. større brannkrav

  • Oppgradering av nødstrømsforsyning i tilfelle brann

  • Montering av flere nødtelefoner og nødskap, samt flere ledelys

  • Utvidelse og bygging av flere og tekniske hus

Punktene som skal utbedres i tunnelene er hentet fra Vegvesenet.no.