Sørnett

Stiller strengere krav om statlig støtte til trossamfunn

Rudi Helmersen fikk bred støtte av det lokale moderpartiet. Foto: Pressefoto

Rudi Helmersen fikk bred støtte av det lokale moderpartiet. Foto: Pressefoto

- Middelalderholdninger hører ikke hjemme noe sted, sier formann i Nordland FpU.

Publisert:

 

Under Nordland Fremskrittspartiets fylkesårsmøte 6. februar, fremmet Nordland Fremskrittspartiets ungdom en resolusjon om et ønske om å fjerne statsstøtten til intolerante trossamfunn. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og ble videresendt til stortingsgruppen uten realitetsbehandling.

[faktaboks]

Formann i Nordland FpU, Rudi Helmersen, mener at trossamfunnene må tilpasse seg det moderne samfunnet


- Statskirken har støttet likeskjønnet ekteskap og kvinnelige prester, og vi mener andre burde gjøre det samme. Middeladerholdninger, som å ikke akseptere homofili og like rettigheter for kvinner og menn, hører ikke hjemme noen sted, sier Helmersen.


I FpU sitt pressemelding bruker Helmersen moskeer som eksempel.


- Vi ser for eksempel at en rekke moskeer praktiserer kjønnsdelt bønn, fremmer homofobi, mannssjåvinisme, antisemittisme og ikke tillater likekjønnet ekteskap, sier han i pressemeldingen.


Skal gjelde alle trossamfunn som mottar statsstøtte


- Vi er absolutt for religionsfrihet, men vi lever i et vestlig, åpent samfunn, og skattebetalere skal kunne vite at de ikke støtter slike holdninger gjennom statsstøtten. Dette har ikke noe med rasisme å gjøre, men snarere tvert i mot. Det er for å beskytte og støtte grupper som blir nedsnakket i disse samfunnene, sier Helmersen.


Helmersen tror ikke at det blir mindre mangfold av trossamfunn og religioner hvis forslaget skulle realiseres.


- Jeg tror ikke gjør at det blir mindre mangfold av trossamfunn på grunn av dette. De kan også velge å ikke følge opp kriterene for å få statsstøtte, sier Helmersen.


- Norge må gi et klart signal til religioner som ikke forstår og tilpasser seg at vi faktisk er i 2016, der disse dermed mister all økonomisk støtte fra norske skattebetalernes lommebok, skriver han i presseskrivet.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand