Sørnett

Stor nedgang i fravær med fraværsgrensen

F.v Marianne Rynning-Tønnesen, Eline Tobiassen, Andrine Risøy, Pauline G.Lund, Thelga Nemer og Linea Reed er alle elever ved KKG

F.v Marianne Rynning-Tønnesen, Eline Tobiassen, Andrine Risøy, Pauline G.Lund, Thelga Nemer og Linea Reed er alle elever ved KKG

Den første terminen med fraværsgrensen er gjennomført. Tall fra tre videregående skoler i Kristiansand viser en nedgang i fravær etter fraværsgrensen trådde i kraft. - Det funker, mener Andrine Risøy (18)

Publisert:

 

Elever har droppet å dra i begravelser på grunn av fraværsgrensen. Det er kun gyldig fravær for begravelser av nær familie. Likevel er noen lærere og rektorer litt rundere i kanten på dette. Thelga Nemer (19) mener at flere elever, blant annet henne selv, har hatt dager der de egentlig burde vært hjemme fra skolen, men likevel møter opp for å unngå fravær. Det er greit å være syk på skolen hvis man bare har fag som for eksempel norsk, men dager med gym er det veldig vanskelig, for det er ikke alltid man orker å delta i fysisk aktivitet, sier Nemer.

[faktaboks]

Både Tangen videregående skole, Kristiansand katedralskole Gimle og Kvadraturen skolesenter har opplevd at fraværsgrensen har ført til bedre oppmøte. Sten Aunevik, avdelingsleder på Tangen videregående, forteller at fraværet er generelt redusert med 40 prosent på skolen. Dette er den største nedgangen på de tre skolene.

Tangen Videregående

[img157613_2RS]


Det har roet seg med protester fra elever utover terminen. Det har ikke vært saker fra elevrådet om fraværsgrensen, eller klager fra elever generelt. Fraværet har gått ned, og antall elever som får "ikke vurdert" i fag er færre, sier Sten Aunevik. Det var mye papirarbeid for lærerne i starten av året, men på Tangen har skolen fått et nytt system for registrering av fravær som gjør det lettere for lærerne å registrere fravær. I tillegg er elevene flinke til å få dokumentasjon på fraværet.

Det blir sendt ut mange flere varsler. Varslene går fortere ut, tidligere fikk elevene varsler etter 20-25 prosent fravær. Aunevik mener at alt i alt har det vært en positiv utvikling for skolen. Det eneste som er negativt med fraværsgrensen er at elever som tidligere så vidt har klart å få vurdering i et fag, faller lettere av nå.

Den timen som er den viktigste, er den neste timen. -  Gunnar Bech, assisterende rektor på KKG.

Kristiansand Katedralskole Gimle

Også på KKG har fraværet gått ned. Her opplever de en nedgang på cirka 20 prosent, selv om fravær ikke har vært et stort problem på skolen tidligere. Forrige skoleår var det kun seks prosent fravær blant elevene. Tall fra studiespesialisering viser at fraværet har gått ned med 23 prosent på timefraværet, og 29 prosent på dagsfraværet. Til sammen har det vært en nedgang på cirka 20 prosent første termin.

[img157613_3RM]

- Den timen som er den viktigste, er den neste timen, sier Gunnar Bech, assisterende rektor på KKG. Han er ikke helt enig i fraværsgrensen, men synes det er mye bra. Bech mener det er verre for elever med helseutfordringer, men forteller at elever kan ha inntil 15 prosent dokumentert fravær og likevel få vurdering i faget.

Også her er det få protester fra elevene, når første termin er gjennomført. Lærerne slipper å vurdere hva som er godkjent fravær og ikke, det er lettere for de å forholde seg til fraværsgrensen når den har så klare retningslinjer.

I motsetning til på Tangen, er det her flere elever enn tidligere som får "ikke vurdert" på skolen. Alle elever har rett til en vurdering. Uavhengig om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter, så får de likevel følge undervisning, og har rett til å få underveisvurdering i faget.

Kvadraturen skolesenter

[img157613_4RM]


Fraværsgrensen har hatt en umiddelbar god effekt, sier Gyrid Grønlid. Hun er rektor på Kvadraturen skolesenter, og sier elevene er mer til stede. Fraværsgrensen er til først og fremst for å minske skulkingen.

Skolen har hatt et gjennomsnitt på åtte-ni prosent fravær tidligere, så her har det heller ikke vært et stort problem å holde seg innenfor 10 prosent fravær før grensen ble innført. Elevene blir fort påvirket av media, så når det nå har vært litt roligere med omtale av fraværsgrensen har det roet seg blant ungdommene, sier rektoren.