Sørnett

Storopprusting av Øvre Slettheia

Dette flyfotoet viser hvor kommunen planlegger de nye anleggene på Øvre Slettheia. Foto:Kommunens database.

Dette flyfotoet viser hvor kommunen planlegger de nye anleggene på Øvre Slettheia. Foto:Kommunens database.

De neste to årene får området mellom blokkene på Øvre Slettheia en gedigen ansiktsløftning. Tennisbane, flerbruksbane, skatepark. sandvolleyballbane og akebakke skal nå føre til bedre sosialisering blandt de unge.

Publisert:

Nå fornyer Kristiansand kommune området mellom blokkene på Øvre Slettheia med aktivitetstilbud for barn og unge. En nylig anlagt BMXbane (ferdighetsløype for triksesykler) er nesten klar til bruk og vil åpne til sommeren. Følgende ting skal bygges: tennisbane, et område for skaterne, sandvolleyballbane, akebakke og  en asfaltert flerbruksbane for ballspill som kan islegges på vinteren.

- BMXbanen er den eneste av anleggene som er ferdig bygget. Den mangler kun litt finpussing, sier rådgiver for oppvekstsektoren i Kristisansand kommune Rita Galteland.

Opparbeidelsen av de øvrige aktivitetsarealene skal snart ut på anbudsrunde.  Kommunen regner med å ha valgt entreprenør før påsken.

-Den asfalterte flaten for ballspill og isaktiviteter, som ligger like ved Øvre Slettheia skole, er planlagt ferdig til sommeren. Til høsten 2011 ferdigstilles de øvrige anleggene, bortsett fra sandvolleyballbanen og et område for nettspill som blir ferdig høsten 2012, forklarer Galteland.

Nesten seks år etter at formannskapet i 2006 fattet vedtak om at det skulle iverksette bomiljøtiltak på Øvre Slettheia, vil det siste anlegget blir opparbeidet. Utsettelsen skyldes først og fremst at det har tatt tid å få bygd ferdig den nye skolen med flerbruksdelen på Øvre Slettheia.

Et spleiselag

 Til sammen har prosjektet nå en kostnadsramme på 1.7 milloner kroner. Rådmannen, Parkvesenet, Skoleetaten og Øvre Slettheia skole bidrar med tilsammen 900 000 kr.

- I tillegg har vi søkt om 800 000 kroner i spillemidler fra Vest-Agder fylke til fire forskjellige anlegg. Siden det nå er en betydelig kø på tildeling av spillemidler, vil vi be om forskuttering fra bykassen i kommunen slik at vi kan starte prosjektene uavhengig av når vi mottar spillemidlene. "Mellom blokkene" er et prosjekt der flere etater har arbeidet sammen for å få et bredt bilde av utfordringene i miljøet. Derfor har det blitt lettere å imøtekomme alle de flott innspillene beboerne har kommet med, sier kommunerådgiveren.

I tillegg til de 1.7 millionene som er avsatt til prosjektet, så bidrar Ingeniørvesenet, Idrettsetaten og Parkvesenet med sine egne midler for oppgradering av belysning, skiltutskiftning, kunstgressreparasjoner og tynning av skogsområder langs gangveier. Oppgradering og bygging av ny gang/sykkelvei, samt ny belysning er i tillegg prioritert i kommunens Trafikksikkerhetsplan.  Innen 2012 skal mange av tiltakene gjennomføres med midler for andre budsjetter. Hvis prosjektet "mellom blokkene" har mer penger igjen, er det også planer om å bygge et lekemiljø for de minste, slik mange av beboerne har ønsket seg.

Viktig balanselæring

-Skal kommunen bidra med sykler til BMXbanen?

-Nei. Det er mulig Øvre Slettheia skole vil kjøpe inn sykler som barna kan bruke. Hovedpoenget er uansett ikke at alle trenger en BMX sykkel for å bruke dette anlegget. Det handler mer om at barna skal lære seg grunnleggende bevegelser som for eksempel balanseerfaring. Da trenger man ikke en dyr sykkel, sier Galteland.

Frynsete rykte utvannes

Kontaktpersonen ved Slettheitoppen borettslag Kjell Runar Johansson er veldig positiv til kommunens prosjektet.

-Det kommer til å bli et mye tryggere og attraktivt område for beboerne. Det har blitt litt forfallent her etter flere år uten opprustning av området Øvre Slettheia. Her er det fra grunnen av flott natur og fine turløyper så at kommunen nå ruster opp området er jeg meget glad for. BMXbanen og skateparken tror jeg blir mest populære blandt de unge, avslutter Johansson.

Rektor ved Øvre Slettheia skole Tormod Lien har følgende kommentar:

-Dette vil betyr enormt mye for folk som bor på Øvre Slettheia. Det at det kommer mange aktiviteter for barn og unge tror jeg vil føre til at det frynsete ryktet som lenge har versert om Øvre  Slettheia nå vil bli kraftig utvannet.