Sørnett

Stortingets transportkomité tar dødsveien

Stortingets transportkomité kjører i morgen langs E39 også kalt dødsveien. Ordfører Reidar Gausdal vil ikke la dem kjøre forbi uten å få fortalt om ulykkene langs strekningen.

Publisert:

Stortingets transportkomité skal i morgen kjøre forbi Flekkefjord i buss på E 39, melder Fvn.no. Ordfører Reidar Gausdal vil ikke la samferdselspolitikerne kjøre forbi uten at de først stopper for å høre om alle de tragiske ulykkene på Europaveien. Ifølge Statens veivesens tall over dødsulykker i Agderfylkene har det vært hele 246 ulykker med dødelig utfall siden 2000 fram til nå.

– Jeg oppfordrer folk til å møte opp på Trøngsla ved den tidligere Sørlandskroa, for å vise at vi ikke lenger aksepterer en så trafikkfarlig vei. Både privatpersoner, transportører, redningstjeneste og politi har varslet sin deltakelse, sier ordfører Reidar Gausdal til fvn.no