Sørnett

Studentlivet byr på mange utfordringer

En undersøkelse fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at en av fem studenter har tanker som kan føre til psykiske problemer. Psykoterapeut på UiA, Eli Stålesen, mener at åpenheten rundt psykiske lidelser gjør at flere oppsøker psykisk hjelp.

Publisert:

Flere og flere studenter sitter inne med en form for psykiske problemer. Eli Stålesen er utdannet psykoterapeut og jobber med det psykososiale lavterskeltilbudet på UiA. Hun sier at studenter stadig blir mer åpen om sin psykisk helse og at det har ført til at flere oppsøker psykisk hjelp under studiene.
- Studenter snakker stadig mer sammen om hvordan man har det og terskelen for å oppsøke hjelp blir lavere, sier hun.

Relasjonsproblemer

Stålesen opplever at mange sliter med relasjoner både til medstudenter og til foreldre. Hun trekker fram den økende statistikken for skillsmisser som en av de største problemene.
- Det er tøft å komme hjem og ikke bli tatt i mot på den måten man håper, sier hun.

Hun sier at det å være fra en annen kultur kan være ekstra tøft når man er inne i en overgangsfase
- Det er flere som har foreldre som ikke klarer å løsrive seg fra sin kultur. Det gjør at enkelte sliter med å være ærlige ovenfor andre om hvordan de har det, sier Stålesen.

Eksamenspress

Student på UiA, Sindre Gjøystdal, opplever at man fort kan havne utenfor i et så stort miljø.
- Hvis man ikke har avtalt å spise lunch med noen så blir man fort sittende alene. Det er et ganske gruppert miljø, sier Gjøystdal.

Han tror likevel at SiA gjør sitt beste for å inkludere studenter i forskjellige aktiviteter.
- De reklamerer i hvert fall godt her på skolen. Det handler nok mer om at mange ikke er god nok til oppsøke miljøet.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand