Sørnett

Tabloid helsefokus godt for helsa

-Tabloidenes helsefokus bidrar til debatt og bevissthet rundt helse, sier professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder, Mohammad Azam Mansoor.

Publisert:

-Norske presse har et mye større fokus på helse enn andre lands medier. Du vil ikke på langt nær finne det samme fokuset på helse i for eksempel engelske aviser.

Professoren er ikke redd for at avisenes oppslag blir for overfladiske.

–Det er poenget. De bidrar til debatt og økt bevissthet. Det gjelder å få ut kunnskapen og få folk til å tenke på helse.


Departementet ønsker seg de unge

“Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder” skriver landruks- og matdepartementet i en pressemelding. De fremhever behovet for et mer effektivt landbruk og forskning på matproduksjon.

-Vi står overfor utfordringer med klimaendring, økt matbehov og flere eldre, sier Mansoor. Han tror det er genforskning som blir Norges neste store bidrag innen biovitenskap.

Det blir flere eldre, flere friske eldre, og fokuset fremover må være å bruke all den informasjonen genforskningen har gitt oss til å kunne behandle vanlige alderssykdommer, som for eksempel sukkersyke.

-Tabloidenes helsefokus bidrar til debatt og bevissthet rundt helse, sier Mohammad Azam Mansoor, professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand