Sørnett

Tabloid helsefokus godt for helsa

-Tabloidenes helsefokus bidrar til debatt og bevissthet rundt helse, sier professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder, Mohammad Azam Mansoor.

Publisert:

-Norske presse har et mye større fokus på helse enn andre lands medier. Du vil ikke på langt nær finne det samme fokuset på helse i for eksempel engelske aviser.

Professoren er ikke redd for at avisenes oppslag blir for overfladiske.

–Det er poenget. De bidrar til debatt og økt bevissthet. Det gjelder å få ut kunnskapen og få folk til å tenke på helse.


Departementet ønsker seg de unge

“Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder” skriver landruks- og matdepartementet i en pressemelding. De fremhever behovet for et mer effektivt landbruk og forskning på matproduksjon.

-Vi står overfor utfordringer med klimaendring, økt matbehov og flere eldre, sier Mansoor. Han tror det er genforskning som blir Norges neste store bidrag innen biovitenskap.

Det blir flere eldre, flere friske eldre, og fokuset fremover må være å bruke all den informasjonen genforskningen har gitt oss til å kunne behandle vanlige alderssykdommer, som for eksempel sukkersyke.

-Tabloidenes helsefokus bidrar til debatt og bevissthet rundt helse, sier Mohammad Azam Mansoor, professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder