Sørnett

Tatt med store mengder kokain på toget

Rettsaken fant sted ved Kristiansand Tinghus. Foto: Brage Heggøy

Rettsaken fant sted ved Kristiansand Tinghus. Foto: Brage Heggøy

Tirsdag 24. januar var saken om den 21 år gamle mannen som er siktet for grov narkotikaovertredelse oppe i retten.

Publisert:

 

I juni 2021 ble den da 19 år gamle mannen pågrepet på toget fra Oslo til Stavanger. Den tiltalte ble stanset i en rutinesjekk av politiet grunnet at vedkommende fremsto nervøs. Politiet ransaket mannen og fant 397,2 gram med kokain i sekken hans.

"Har du sett hvit cannabis før?"

I retten forklarte den tiltalte at han ikke var bevisst på at sekken hans inneholdt kokain. Han forklarer videre at han trodde det var cannabis han fraktet. Den tiltalte skal angivelig ha sagt seg villig til å frakte sekken i bytte mot 50 gram cannabis. Mannen som nå er 21 år innrømmet i retten å ha skikket i sekken, noe som strider imot det mannen fortalte i avhør med politiet tidligere.

Dommer i saken stilte seg kritisk til den tiltaltes forklaring om at han ikke visste han fraktet kokain. "Har du sett hvit cannabis før?", spurte dommeren den tiltalte.

Retten hadde innkalt flere vitner. Blant disse var kriminalteknikeren som hadde gjennomført DNA-analyse av posen med kokain, hvor den tiltaltes DNA var funnet.

[faktaboks]

 

Ett år og 10 måneder fengsel 

[img241438_2LM]

Tiltaltes forsvarer la frem påstand om at det avvikes fra hovedregelen om ubetinget straff.

Den tiltalte er rusavhengig og sjekker også av på kriteriene for narkotika program og ønsker at tiltalte skal dømmes heretter.

- Den tiltalte forandrer forklaring og bagatelliserer sine handlinger, åpnet aktoratet sin prosedyre med. Utgangspunktet for straff er ett år og 10 måneder ubetinget fengsel, men grunnet lang behandlingstid vil det tilkomme en strafferabatt på 20-25%. Påtalemyndigheten tar i betraktning at tiltalte fyller kravene for ND dom (narkotika program) og konkluderer med at de ønsker straffen omgjort til betinget fengsel og ND dom med te års prøvetid.

 

Han dømmes til 1 år og 6 måneder betinget fengsel, 3 år prøvetid med vilkår at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolkontroll.

Den domfelte er ikke tidligere straffedømt.

Han dømmes også til å betale 2000kr i saksomkostninger