Sørnett

Teknologi som verktøy i barnehage

Her jobber barna med å få tak i QR-koder til bøker som de har skrevet selv.

Her jobber barna med å få tak i QR-koder til bøker som de har skrevet selv.

Hos Andungen Barnehage jobber barna med teknologi, som et verktøy for å være bedre forberedt på når de skal begynne på barneskolen.

Publisert:

Kjell Gunnar Ytre-Eide (49 år) som hjelper barna med å få i gang sjakk på Ipaden.

Kjell Gunnar Ytre-Eide (49 år) som hjelper barna med å få i gang sjakk på Ipaden.


Her hjelper Kjell Gunnar barna med å få i gang sjakk på Ipaden. De brukte fysiske brikker til å trykke på skjermen for å se hvor sjakkbrikkene i spillet kunne gå.

"Det er først når barnene begynner å diskutere hvor de skal bevege seg for å ta eller ikke bli tatt at du skjønner at de begynner å lære" sier Kjell Gunnar.

Foto: Adrian Frichsen

Foto: Adrian Frichsen


På bildet ser du et av barna som er på "skattejakt" hvor det gjelder å finne rett tall. Tallet skal enten være høyere eller lavere enn tallet som er funnet tidligere slik at de kommer rolig inn i start på matematikken.

Hos Andungen barnehage har de flere forskjellige måter å bruke teknologien som et verktøy, men også som en lek slik at barna ikke blir lei. De har også forskjellige teknologiske maskiner som er bevegelige etter hvor mange ganger de blir trykket på.

Foto: Adrian Frichsen

Foto: Adrian Frichsen


Her ser du en av maskinene i bruk. Den funker slik at du trykker på pilene så mange ganger du vil den skal gå i en vis retning. Tall ble også brukt her får å regne ut hvor mange ganger steg den skulle ta framover eller bakover.

Bøker som barna selv hadde lagd ble lagt inn som QR-koder og var hovedpremien med denne leken. Vis barna greide å regne ut hvor mange ganger de skulle trykke enten fram eller tilbake var premien koden som ble lest høyt foran alle på stor-skjermen.

Foto: Adrian Frichsen

Foto: Adrian Frichsen