Sørnett

To menn dømt til å betale oppreisningserstatning på 50 000 kroner.

Mandag 20. januar ble to menn dømt til å betale oppreisningserstatning på 50 000 kroner innen 14 dager fra dommens forkynnelse.

Publisert:

25.september 2019 befant de tiltalene seg i den ene sin bopel for å innkreve penger som den fornærmede skylte dem for kjøp av narkotika. Fornærmende har benektet skyld at han skylder de tiltalte penger og benekter at han har kjøpt narkotika av dem. Retten legger til grunn at de krevde 100 000 kroner fra den fornærmede. Pengene var utbytte av svart arbeid.

Etter en samlet vurdering, vurderer retten riktig straffenivå i saken for begge tiltalene å være i fengsel i ett år og seks måneder i følge Straffeloven §327 jf,§16 og jf §15. Forholdet de tiltalte rammes av ransbestemmelse og i fellesskap, og de har medvirket til hverandres handlinger. De tiltalte ble vurdert individuelt. Den fornærmede frifinnes for overtredelse av Straffeloven § 327 jf §15, medvirkning til ran.