Sørnett

Tredjeklassinger på vekta for andre gang.

For to år siden var barn på Sørlandet 15 prosent overvektige. Nå er den andre barnevekstundersøkelsen i gang. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Publisert:

Anne Mette R. Vollan, Helsesøster ved Lovisenlund skole i Kristiansand sier at foreldrene til de aktuelle tredjeklassingene har blitt informert om undersøkelsen, og at tilbake meldingene fra dem har vært gode. Foreldrene har også måtte samtykket på undersøkelsen skriftlig.

De nye resultatene skal sammenlignes med resultatene fra 2008, slik skal man finne ut om barns vekt, høyde og livvidde har stagnert eller om tallene øker. De siste 20 årene har skjedd en økning i vekten hos norske barn. En større gruppe enn tidligere har fedme, det vil si kraftig overvekt. Resultatene fra undersøkelsen i 2008 tyder videre på at det i årene før puberteten er forskjell på gutter og jenter - jentene øker i vekt tidligere enn guttene

127 skoler i 10 fylker

Den norske barnevekstundersøkelsen – ”Barns vekst i Norge” - startet i 2008 og skal gjennomføres annet hvert år ved de samme 127 skolene i 10 fylker over hele landet. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres i en rekke andre europeiske land. Resultatene bidrar til å følge utviklingen av barns vekst over tid og gir grunnlag for sammenlikning mellom land og mellom fylker og regioner innad i det enkelte land.
Barns vekst i Norge er den eneste norske studien der samme aldersgruppe følges over tid, melder Dagens Medisin.

Nytt i år

Folkehelseinstituttet ønsker mer kunnskap om barnas vekst. Derfor blir foreldre i denne runden bedt om foreldrenes samtykke til å innhente barnas fødselsvekt fra Medisinsk fødselsregister, høyde- og vektmål fra barnets helsekort og opplysninger fra Folkeregisteret, utdannings- og inntektsstatistikk.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand