Sørnett

Trenger flere blodgivere

Bildet er tatt utenfor Sørlandet sykehus. Foto: Kristine Hjelle Aambø

Bildet er tatt utenfor Sørlandet sykehus. Foto: Kristine Hjelle Aambø

I Kristiansand er det nesten 3000 blodgivere. Det er viktig at blodbanken alltid har blod tilgjengelig til avdelinger og pasienter. 

Publisert:

Det er for tiden økt fokus blant sykehusene i Helsenorge for at vi skal bygge opp større blodbanker. I den forbindelse har vi vært i kontakt med Sørlandet sykehus. De opplyser at de jobber kontinuerlig med å få flere blodgivere knyttet til blodbanken.

- Liv vil gå tapt uten blod. Mange pasientbehandlinger vil ikke kunne gjennomføres uten blod, og livskvaliteten til mange pasienter vil forringes uten blod.

[img219037_2RF]

Henriette Lykke Michelsen, fagbioingeniør forteller i en Mail til Sørnett:

- Det er mange forhold som kan gjøre at blodgiverne våre en periode må være borte fra blodbanken eller at de ved medisinske eller andre årsaker må slutte som blodgivere. Det er derfor viktig å holde oppe nivåer på blodgiverkorpset vårt.

Hun peker også på at blod ikke kan erstattes eller framstilles på noen annen måte. Det må gis. Blodbanken er derfor avhengige av at folk frivillig kommer og gir blod.

Kan hvem som helst gi blod?

- Det er ikke alle som kan gi blod. For å kunne gi blod må man være frisk og ikke bruke noen medisiner. I tillegg må man være mellom 18 og 65 år.

Sykehuset trenger blod til ulike pasient grupper.

- Det meste blod går til kreftpasienter, men også til fødende kvinner, pasienter med akutte blødninger og pasienter som ikke selv kan produsere sine egne blodlegemer, sier fagbioingeniør Michelsen.

[faktaboks]