Sørnett

- Tror det skjer mer i det skjulte

Jourhavende jurist Cecilie Pedersen Hille. Foto: Politiet

Jourhavende jurist Cecilie Pedersen Hille. Foto: Politiet

De siste årene har oppklaringsprosenten på anmeldte lovbrudd gått ned. Pandemi og et nedstengt samfunn kan være årsaker til færre lovbrudd, mener politioverbetjent Øymoen.

Publisert:

Fra 2018 til 2020 opplevde politiet i Agder en nedgang i oppklaringsprosenten. STRASAK-rapporten, som er politiets arbeidsregister på straffesaksområdet, viser en nedgang på 5,6% denne perioden. Oppklaringsprosenten var anno 2020 på 49%. Jourhavende jurist Cecilie Pedersen Hille forklarer at saker ofte henlegges grunnet manglende bevis. Verken Hille eller politioverbetjent Trine Barbro Øymoen kan forklare nedgangen i denne perioden, men forklarer hovedårsakene bak tallet.

- For å kunne ta ut tiltale eller forelegg, må etterforskningen avdekke, utover enhver rimelig og fornuftig tvil, at den mistenkte er gjerningsperson og har begått et lovbrudd, Hille. Videre forklarer hun at saker henlegges på grunn av manglende bevis eller manglende opplysninger om gjerningspersonen.

- Det henlegges også saker fordi politiet dessverre ikke har kapasitet til å etterforske saken da det er andre alvorlige saker som må prioriteres, forteller Hille.

[img225984_2LS]

STRASAK-rapporten over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling, viser til en nedgang i antall anmeldelser fra 2018 til 2020, med omtrent 17 300 færre anmeldelser i 2020 enn i 2018. På spørsmål om korona-pandemien har påvirket nedgangen, svarer politioverbetjent Trine Barbro Øymoen at hun har opplevd færre anmeldelser det siste året.

- Det er blitt avdekket mindre. Det har vært mindre aktivitet i samfunnet. Det har vært færre folk ute på byen siden restauranter har vært stengt ned og det har vært skjenkestopp. Det har ikke vært noen voldshendelser i forbindelse med det. Folk har ikke vært så mye sammen, så jeg tror det foregår mer i det skjulte, og at færre melder ifra.

Tross nedgangen i oppklaringsprosenten, mener Øymoen at Agder likevel ligger over landsgjennomsnittet på oppklarte saker.

Både voldssaker og psykiatri

- Vi opplever både voldshandlinger og ordensforstyrrelser. Vi har også mye psykiatri kombinert med rusmisbruk innom. Disse fremstiller vi på legevakten. Her blir de enten innlagt eller tatt med inn til oss for å sove ut rusen, forteller Øymoen.

Hva skjer med dem etter de har sovet av seg rusen?

- Er de anmeldt for et forhold, så blir de avhørt før de slippes ut. Det kommer også an på om det er gjentakelsesfare eller at juristen ser at kriteriene for fengsling oppfylt. Da kan de hende at det blir forsøkt fengsling. Er det et straffbart forhold og det er gitt en beslutning om pågripelse, så er det juristen som avgjør om de slipper ut eller ikke, tilføyer Øymoen.

[img225984_3LF]

Antall anmeldelser i voldssaker har ligget på en jevn kurve de siste årene. Likevel har oppklaringsprosenten innenfor denne kriminalitetstypen gått ned fra 58,9% i 2018 til 56% i 2020.

- Det er jo ikke bra at det har gått ned, og jeg vet ikke helt hvorfor det er slik, forteller Øymoen.

Agder gjør det likevel bedre enn gjennomsnittet, ifølge STRASAK-rapporten, hvor Oslo kommer dårligst ut.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand