Sørnett

TV-aksjonen til stor begeistring

Foto: flyktninghjelpen

Foto: flyktninghjelpen

Mennesker på flukt fra krig og konflikter blir mest begeistret for å få hjelp fra vanlige borgere i Norge. Det veier mye å vite at hjelpen kommer fra norske folk som bryr seg.

Publisert:

 

Selv om Norge hvert år gir en stor sum i u-hjelp, er det engasjement fra vanlig folk som blir tatt i mot med størst begeistring.

-  Når man kommer fra Flyktninghjelpen og skal gjøre noe i et område, for her trenger man det mest og man forteller mottageren at dette er gitt fra personer i Norge som har lyst å være med og hjelpe dere, så blir de tatt i mot med helt nye briller, forteller Anita Mørland fylkesaksjonsleder i Vest Agder.

Dette er en av de viktigste grunnene til at for TV-aksjonen ønsker å engasjere folk, og lage det handlingsrommet som utløser lyst til å gi og muligheten til å gi.

 

Hjelp til selvhjelp

95 % av Flyktninghjelpens ansatte, er lokalt ansatt i de respektive landene organisasjonen jobber i.

Tanken er at somaliere skal hjelpe somaliere og pakistanere hjelpe pakistanerne.

 -  Det må være veldig nøytral og ikke drive korrupsjon, det er det helt avgjørende i forhold til å kunne få lov til å eksistere i et kriseområde, sier Mørland

 

Pengene kommer fram

95 % av det innsamlet beløpet går direkte til de respektive landene.

Pengene blir brukt til å kjøpe det mest nødvendige, i form av nødhjelpspakker.

Nødhjelpspakkene inneholder tepper, kokekar, telt og andre nødvendige ting. Pakkene koster i underkant av 200 norske kroner.  Disse pakkene blir kjøpt av lokale kjøpmenn, for å støtte næringslivet i landet. Mørland mener at dette er med på å gi hjelp til selvhjelp.

 

Flere bøssebærere

Mørland vil oppmuntre flere folk til å bli bøssebærere i Kristiansand.

Vest-Agder kom på 11 plass på fjorårets TV-aksjon. Mørland håper på at vi kan løfte oss litt lenger opp lista i år.

 

Engasjert Næringsliv

DnB Nor Kristiansand er blant de som har engasjert seg for å samle inn penger til TV-aksjonen. De arrangerer konsert til støtte for mennesker på flukt.

Konserten skal holdes på Kick malt og mat, Med inngangspenger på 200 kroner støtter man Flyktninghjelpen. DnB Nor betaler selve gildet slik at inngangspenger kan gå direkte til aksjonen.