Sørnett

Uenighet om privat rusomsorg

Debatterte: Helse- og sosialstyret ble ikke helt enige om behovet for bruk av private institusjoner i rusomsorgen. (Foto: Paul André Sommerfeldt)

Debatterte: Helse- og sosialstyret ble ikke helt enige om behovet for bruk av private institusjoner i rusomsorgen. (Foto: Paul André Sommerfeldt)

Helse- og sosialdirektøren mener kommunen blir mistenkeliggjort for ikke å satse nok på privat rusomsorg.

Publisert:

Det var kommunens tiltak for rusmiddelavhengige som ble satt først på dagsorden da helse og sosialstyret møttes tirsdag.

Behovet for bruk av private og ideelle organisasjoner i rusomsorgen ble diskutert. I forhold til dette kom det fram at det har vært en nedgang i kommunens tildelingspraksis rettet mot privat og ideell rusomsorg.

Redusert behov
Helse og sosialdiektør i kommunen, Lars Dahlen, avkreftet at det lå en bevisst strategi bak dette fra kommunalt hold. Han mener det er uheldig at kommunen blir mistenkeliggjort for ikke å ta i bruk private tilbud i samme omfang som før.

[img68018_2RS]

- Vi har ikke brukt de private institusjonsplassene i samme omfang som før, men det er feil at vi ikke vil bruke private tilbud. Dette henger sammen med et redusert behov for slike plasser. Hvorfor skal det offentlige sikre driften for et tilbud som ikke etterspørres, sa Dahlen til Sørnett.no i etterkant av møtet.

Bevisst endring
Som representant for de private var Yngvar Woxmyhr fra Shalam rehabilitering til stede. Han mente det har skjedd en bevisst endring i kommunens tildelingspraksis, som blant annet rammer Shalam. Woxmyhr mener kommunnens tilbud til de rusavhengige ikke er tilstrekkelig, og fører til at de avhengige faller tilbake i rusen. Han viser også til en stor reduksjon i antall liggedøgn hos Shalam, fra 200 i 2010 til 30 i 2012.

Til tross for uenighet rundt behovet for bruk av private institusjoner, tok styret et samstemt vedtak rundt rusomsorgen i kommunen. Vedtaket innebar å jobbe for legemiddelfri behandling, en effektiv omsorgstjeneste samt å hjelpe de avhengige bort fra usosiale miljøer. I vedtaket ble det også lovet fra administrasjonen å ta til orientering bruken av private institusjoner.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand