Sørnett

Uenighet rundt prikker

Det er delte meninger i utelivsbransjen om prikksystemet er et steg frem, eller et steg tilbake.

Publisert:

I Juli 2012 ble det innført nye retningslinjer for sanksjoner av brudd på alkoholloven. Kristiansand kommune gikk over fra et system med advarsler, til et prikkbasert system. Marianne Guttormsen ved Kontor for skjenkesaker i Kristiansand kommune, forteller at det nye systemet i stor grad er likt det som allerede eksisterer i byer som Bergen og Stavanger.

-Det nye systemet er mer oversiktlig. Man vet hva som forventes og hvilke konsekvenser forskjellige brudd får, sier Arne Johan Øvrevik fra Pir 6.

Marianne Guttormsen sier seg enig i at det nye systemet er mer oversiktlig.

-Det er lettere både for kontrollører og for utesteder.

Hun påpeker at det nå er klare retningslinjer for hvor stor konsekvens de forskjellige lovbruddene får. Tidligere ble advarslene og alvorlighetsgraden mye vurdert fra skjønn og hvordan kontrollørene så situasjonen.

 

Straffen for å få 8 prikker er nå 14 dagers inndragelse av skjenkebevilling.

-14 dager kan bety kroken på døren for noe utesteder, så vi skjønner skepsisen, sier Marianne Guttormsen.

Salgs- og markedssjef i Bakgården Bar & Restaurant, Claus Oliver Pedersen er ikke fornøyd med reglene.

-Reglene er blitt strengere, og straffene mer alvorlig, sier han. Han sier også at prikkreglementet ikke går godt sammen med de strengere kravene til vakter utenfor utesteder. Vaktene må nå ha mer og dyrere kursing, og mange utesteder vil ikke ha mulighet til å ha egne vakter men må leie inn vaktselskap

-Det blir feil om utested skal straffes om vaktselskapet gjør feil. Det nye reglementet vil gi utestedet 2 prikker dersom alkohol medbringes til utestedet, og 5-8 prikker dersom åpenbart beruset person gis adgang til utestedet. Pedersen lurer også på hvorfor ikke utelivsbransjen får bøter på lik linje med andre yrkesgrupper. Han påpeker at to uker også vil kunne medføre tap av kunder til konkurrerende utesteder, så de økonomiske konsekvensene er større enn å holde stengt i to uker.

 

[faktaboks]Kristiansand kommune er også i oppstartfasen av et prøveprosjekt som kalles "Ansvarlig alkoholhåndtering". Det blir et samarbeid mellom kommune, politi og bransje for å forbedre opplæring av ansatte. Et annet viktig poeng blir å bedre metoder og organisering av kommunens kontroll og tilsyn. Det er også planlagt at politiet skal bli mer synlige inne på utestedene, for å skape mer trygghet. Du kan lese mer om det her. Pedersen har tro på at prøveprosjektet kan være positivt.

-Det vil bli et bedre samarbeid mellom hele bransjen, sier han.

 

Utelivsbransjen i Kristiansand, med Bakgården og Kick i spissen, er i ferd med å starte en egen fagforening. Kristiansand restaurant og hotelleierforening er i oppstartfasen kan Pedersen fortelle. Målet er å få samlet utelivsbransjen i byen, og kunne fremme saker sammen, og sikre bransjen. I dag er det NHO som har representert utelivsbransjen i Kristiansand, men de representerer andre yrkesgrupper og kan derfor ikke fokusere fult på utelivsbransjen i Kristiansand.