Sørnett

Unge mer politisk aktive

Unge mennesker er mer politisk engasjert enn på lenge. Foto: William Fortunato

Unge mennesker er mer politisk engasjert enn på lenge. Foto: William Fortunato

Ifølge tall fra de siste lokal- og stortingsvalg stemmer flere unge nå enn på lenge. Det skyldes sannsynligvis 22. juli og miljøproblematikk. I tillegg tror Nicolai Østeby, fylkesleder i Unge Høyre, at psykisk helse vil bli løftet opp som et mye større tema ved årets valg.

Publisert:

Ifølge SSB lå valgdeltakelsen ved stortingsvalgene på over 80 prosent fra 1930 og helt frem til valget i 1989. Siden da begynte prosenten å minske og fra 1990-tallet har de ligget på mellom 75 og 78 prosent. Valgdeltakelsen har altså ikke kommet opp på det nivået det en gang var. Og unge er generelt mindre opptatt av politikk enn godt voksne. Men nå har engasjementet blant de unge begynt å stige igjen.

11% økning siden 22. juli

Fra 2007 til 2011 har valgdeltakelsen blant unge økt med hele 11 prosent, og har siden holdt seg stabilt på et høyere nivå enn tidligere. Forskerne Jo Saglie og Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning har i samarbeid med Guro Ødegård fra OsloMet, noen teorier om hvorfor. 

- Vi så en økning i valgdeltakelsen blant unge i 2011, og tror det har sammenheng med 22. juli, sier Saglie. 

- Angrepet var rettet mot en politisk ungdomsorganisasjon, og gjorde trolig at flere unge fikk øynene opp for politisk ungdomsarbeid. Vi så ikke bare økning i valgdeltakelse, men også en økning i antall medlemmer i de politiske ungdomsorganisasjonene, ikke bare i AUF, men over hele linja.

[img220618_2LM]

Valgdeltakelsen blant unge økte i 2011, og det er naturlig å tenke at dette vil gå over når de generasjonene som opplevde 22. juli ikke lenger er unge. Samtidig er så vi en økning i valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne i 2019, og det er jo rimelig å tro at det har med miljø og klima å gjøre.

- Er dette en fase som et resultat av spesifikke temaer som de unge engasjerer seg i, som høyrekstremisme og klima, eller kommer dette til å vare, tror du?

- Det er jo vanskelig å si. Vi vet jo det at deltakelsen blant de unge vanligvis er lavere enn blant de eldre generasjonene. Men det kan virke som om enkeltsaker, som 22. juli eller klima, eller den politiske situasjonen, kan bety mer for valgdeltakelsen for unge enn for de eldre. De godt voksne har kanskje etablert en vane med å stemme, og går kanskje og stemmer uansett, mens hos de yngre kan det virke som det er mer situasjonsbestemt.

HØR UNDER: Derfor ble SV-politiker Andreas Landmark og leder for Agder unge Høyre, Nicolai Østeby engasjert i politikken i en ung alder.

[url=