Sørnett

Unge skaper frykt i trafikken

Foto: Mohammed Salaheddin Tashakori

Foto: Mohammed Salaheddin Tashakori

Ifølge Teoritentamen.no så er det unge menn i 20-alderen som akkurat har fått lappen som skaper mest kaos i trafikken. Det er flere logiske grunner til dette.

Publisert:

Ekspertenes mening

Trafikkulykker forekommer hos alle aldre, men en viss aldersgruppe forårsaker flere enn hos andre grupper, nemlig unge menn. Det er flere grunner til dette. Ifølge Trygg trafikk er en av de grunnene umodenhet. De sier at menn blir modne litt treigere enn kvinner, hjernen til en mann er ikke fullt moden helt til man er ca. 25 år. En ulempe med å ikke være moden er at man ikke tenker på konsekvenser av ens egne handlinger. Unge menn har også nettopp fått lappen og er da mindre erfarne enn de som har hatt lappen i en lengre periode.

Egne erfaringer og tanker

En som nylig har fått lappen er Suleman Razzaq, han har hatt lappen i ca. 2 år og har sine meninger om dette temaet.

- Jeg mener at selv om det er flere menn som ender opp i ulykker så er det ikke på grunn av dårlige kjøreferdigheter, jeg mener at de er flinke sjåfører, men at de kjører uten ansvar. Jeg vet om noen folk som også har endt opp i ulykker, men da har det vært mer på grunn av kjøreferdigheter og ikke mangel på ansvar på veien.

Enkle prøver?

For å kunne få lappen så må man gå gjennom teori-prøven også gjennom oppkjøringen. Det er viktig at de som går gjennom disse prøvene husker hva de har øvd på. Et stort problem for mange folk er at de øver veldig mye og består prøvene, også glemmer de alt de har lært etter et par måneder. Dette kan føre til mange uheldigheter i trafikken. Derfor er det viktig at de som tester elevene under opptaksprøvene er veldig kritiske og at de får elevene til å skjønne alvoret i trafikken.

Kjørelærerne er oppmerksomme

Kjørelærer Ahmed Farad mener at problemet ikke har noe tilknytting til dårlige kjørelærere.

- Jeg syntes at det blir for dumt om vi skal skylde på kjørelærerne, i de fleste tilfeller kommer det ned til unødvendige tabber som for eksempel en forbikjøring eller at en person kjører i alt for stor hastighet. jeg syntes at de fleste kjørelærere som jeg kjenner gjør en bra jobb, og man må ikke gi oss skylden for enkelttabber som blir gjort av førere.

- Alle i trafikken har et eget ansvar om å ta vare på i trafikken, hvis du ikke følger dette så slutter du rett og slett å følge moralske normer. Man må ikke tenke at bare fordi man er i trafikken så er det ikke så viktig å tenke på andre. Dette er veldig viktig og noe alle burde gjøre.