Sørnett

Usikker på fremtiden

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Lund, mener det er vanskelig å spå hva som vil skje hvis de fire kommunene blir flyttet fra øst til vest.

Publisert:

I går ettermiddag kom fylkesutvalget i Aust-Agder med en uttalelse i henhold til søknaden om overflytting av Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand. I tillegg til rådmannens fire innstillinger til saken, la utvalget til at man måtte respektere folkeavstemningen fra september i fjor.
Fylkesordføreren sier til Gimlekollen Radio at han stiller seg bak forslaget.
- Jeg er enig med utvalget om at man må respektere folkeavstemningen fra høsten 2011, sier han.

Overført til departementet
Saken blir nå satt over til kommunaldepartementet som et tema til utredning.
- Dette skal det arbeides fort med, slik at det bare skal gå få måneder før det skal foreligge en utredning på hvilke konsekvenser en slik overføring vil føre til, sier Lund.

Flere grunner
Ordføreren i Iveland kommune Gro Anita Mykjåland mener det er flere grunner til at de skal overføres til Vest-Agder, men en av grunnene hun trekker frem for Gimlekollen Radio er skoleelevene kommunen har.
- De må nå gå på skoler i Aust-Agder, selv om det ikke er mer enn ti-femten minutter til Vennesla, sier hun, til Gimlekollen Radio.
Mykjåland det blir unaturlig å sende en 16-åring til Arendal, når over 65% av de sysselsatte i kommunen drar over fylkesgrensa for å jobbe.

Usikker fremtid
Fylkesordfører Lund tror det blir vanskelig å prioritere hvilke kommuner som skal få overgang hvis den tid kommer.  Han mener også at Aust-Agder som fylke er på grensen av å være bærekraftig i forhold til den størrelsen de nå er i.
- Uten disse fire kommunene, er det etter mitt skjønn ikke noe fylke igjen, sier han.