Sørnett

Usikkerhet rundt bistandsøkning

Den rødgrønne regjeringen vil øke bistanden med 1,3 milliarder fra i fjor. Men det er usikkert om de blåblå vil holde på dette.

Publisert:

Det fulle forslaget bistandsbudsjettet er på 31,5 milliarder i 2014, en prosent av bruttonasjonalinntekt. Det er en økning med 1,3 milliarder fra forrige budsjett.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås sier til fagbladet Bistand Aktuelt at Norge er en av de landene som har klart seg best gjennom finanskrisen og bør kunne gi en krone av hver 100-lapp vi tjener til bistand.

Blåblå avgjørelse

Men om dette er gjennomførbart er diskutert. De rødgrønne er nemlig avhengig av å få mellompartiene, Venstre og KrF, på sin side. Om to uker legger den nye regjeringen frem endringsforslag, og her er sannsynligheten stor for at tallene ser annerledes ut.

- De blåblå sier at bistandspolitikken er viktig for dem, men en-prosent-målet står ikke like høyt. Hvis de i tillegg kutter utviklingsministerposten er det et syvmilsskritt bakover i utviklingsarbeider, forteller generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til Bistand Aktuelt. Og legger til at dette vil ødelegge Norges muligheter som internasjonal humanitær aktør.