Sørnett

Utbygging av molo i Kongshavn

Svein Ole Breland, Parksjef i Kristiansand Kommune til høyre i bildet.

Svein Ole Breland, Parksjef i Kristiansand Kommune til høyre i bildet.

Forvirrede politikere visste lite om hvor mye plass en vanlig småbåt trenger, kom det fram under byutviklingsstyrets møte.

Publisert:

 

Forvirringen kom fram i forbindelse med en prinsippavklaring om utvidelse av båthavn i Kongshavn og Kirkevik, som ble lagt frem for politikerne i byutviklingstyret torsdag formiddag.

Felleseiet på Frikstad  har rettigheter på seks båtplasser som måler 2,5 meter hver. Eierne av båtplassene vil ha bredere plasser på grunn av vanskelig og trang tilgang til bryggen. Felleseiet har lagt frem et forslag om å få utvidet plassene til 3,5 meter, i stedet for dagens 2,5 meter.

 

[img112915_2RM]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ja, har vi noen her med peiling på båter?

Slik startet Grete Kvelland Skaara (KrF) , leder av byutviklingsstyret møtet torsdag formiddag.

Saksansvarlig Trond Johanson og de andre politikerne fant fort ut at de manglet båt-kompetanse. Hvor store båtplassene burde være i forhold til båtene kunne ingen svare konkret på. Det kom derfor ikke frem et begrunnet forslag til hvorfor båtplassene burde være større enn 2,5 meter, og politikerne ble enstemmig enige om å foreslå et kompromiss om å bygge seks båtplasser på 3 meter.

Argumentet var at bryggene kunne komme for nærme sjøbua som er plassert nord for bryggene. Parkvesenet er også bedt om å vurdere om yttersiden av moloen i Kongshavn kan fristilles for private fortøyningsretter slik at moloen kan bli tilgjengelig for på- og ilandstigning for allmennheten.

Dermed ligger det foreløpig an til å bli seks båtplasser med en størrelse på 3 meter, og en vurdering fra parkvesenet om å bruke yttersiden av moloen til på- og ilandstigning for allmennheten.