Sørnett

- Vågan har vært veldig ivrig på å få opp trafikksikkerheten

Her er hovedveien på Ørsnes med 60 sone som mange elever er nødt til å gå eller sykle langs for å komme seg til skolen. Foto: Jeanett Malnes

Her er hovedveien på Ørsnes med 60 sone som mange elever er nødt til å gå eller sykle langs for å komme seg til skolen. Foto: Jeanett Malnes

Vi leser stadig leserinnlegg fra misfornøyde innbyggere som synes at sykkelsti-tilbudet i Vågan er for dårlig. Tall fra KOSTRA forteller oss at Vågan kommune er den kommunen i Lofoten med dårligst tilrettelagte sykkelstier med bare 4 km, hele 8 km bak nabokommunen. Men er det egentlig så dårlig som de skal ha det til?

Publisert:

Svein Christiansen er ansatt i Vågan kommune, og har hatt ansvar for gang- og sykkelstier siden 1995.

- Jeg tror det har vært en underrapportering til KOSTRA, fordi vi har satt i gang mange prosjekter med bygging av sykkelstier i hele Vågan, sier Svein.

Han forteller at kommunen har laget en trafikksikkerhetsplan, og at de sender ut brev til skoler, barnehager, lag og foreninger, og ber de komme med innspill og forslag på hvor de ønsker nye gang- og sykkelstier.

- Når vi har utarbeidet planer til nye prosjekter så søker vi om trafikksikkerhetsmidler fra Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg. De gir hele 80% i tilskudd til disse prosjektene. Akkurat nå holder vi på å bygge en 750 meter lang sykkelsti fra Strømbrua og opp til Stranda i Svolvær, og her får vi 80% støtte, forteller Christiansen.

Det går et skille mellom de overordnede veiene som E10, fylkesvei og riksvei, og på de kommunale veiene. På de overordnede veiene er det Statens veivesen og fylket som har hovedansvar.

- De som bor på Ørsnes i Vågan har meldt inn sitt behov for sykkelsti til trafikksikkerhetsarbeidet, men vi skiller mellom trafikksikkerhetstiltak langs de kommunale veiene og langs de overordnede veiene.

Videre forteller han at det faktisk har vært snakk om å lage et prosjekt på veien utover mot Ørsnes, men at det må gjøres i samarbeid med Statens veivesen.

På Laupstad blir skoleveien til elevene regnet som farlig skolevei, og dermed får noen av barna taxiskyss til og fra skolen.

- På Laupstad har veivesenet luftet å flytte hele E10 oppover, bort fra sjøen og opp mot fjellfoten. Da vil den gamle veien bli mye tryggere fordi trafikken vil gå på hovedveien bak, men dette er et fremtidig prosjekt.

Han forteller at sykkelsti på Laupstad langs nåværende hovedvei ikke vil være aktuelt, fordi de først må finne ut om de skal flytte hele hovedveien.

Sykkelsti til badestrendene i Vågan er imidlertid viktig, utrykker han. Både sykkelsti til badestranden i Svolvær, og de to badestrendene som ligger like utenfor byen.

[img214585_2LM]

- Vi har regelmessige møter med overordnet veimyndighet en gang i året sammen med ordføreren. Da er det slike prosjekter vi tar opp og prøver å presse frem, men også her må veivesenet ta aktivt del i prosessen.

Han forteller at de har flere pågående prosjekter i Vågan med tanke på tilrettelegging av trafikksikkerhet i kommunen. I Kabelvåg har kommunen nylig lagt sykkelstier for å sikre de gående til både barneskolen og ut til E10.

Senere vil det også bli bygd gang- og sykkelsti fra kirka i Kabelvåg og opp til den nye 1.-10. skolen i Alterosen.

Trine Olsen er lærer ved Laupstad skole, og jobber med elever som får buss- og taxiskyss til og fra skolen på grunn av farlig skolevei.

[img214585_3LM]

- 1. til 4. trinn som bor langs E10 får skoleskyss hver eneste dag hele året, mens 5.-7. trinn får kun vinterskyss som går fra oktober til april måned. Dette betales av kommunen fordi skoleveien ansees å være for farlig å gå eller sykle langs, forteller hun.

Hun forteller at kommunen har laget en undergang på Laupstad som går under hovedveien og opp til skolen, så de som bor på den siden av skolen har trygg skolevei.

Trine bor selv i Svolvær, og har en datter som sykler til skolen hver dag.

- Hele skoleveien til datteren min er 30 km/t og har mange fartsdumper. Disse ble satt opp for ett par år siden, og jeg føler at det er trygt for henne å sykle til skolen alene.

[img214585_4LM]

- Det er veldig bra at det har blitt sykkelvei opp til Stranda i Svolvær. Det er jo mange elever som bor der oppe, og fotballbanen er jo også der, legger hun til. Det er mye trafikk mellom Stranda og Svolvær sentrum, spesielt om morgenen. Derfor er det bra at barna har en sykkelsti å forholde seg til når de kommer susende ned bakkene på syklene sine.