Sørnett

Vegdirektoratet, kommunen og Vegvesenet uenige om asfalt

De mest miljøvennlige veiene kan ikke legges overalt mener veileggerne, mens forsker ved vegdirektoratet, Brynhild Snilsberg, mener man kan redde liv ved å bruke riktig vei. Foto: Herman Folvik

De mest miljøvennlige veiene kan ikke legges overalt mener veileggerne, mens forsker ved vegdirektoratet, Brynhild Snilsberg, mener man kan redde liv ved å bruke riktig vei. Foto: Herman Folvik

Veileggerne i Kristiansand mener den mest miljøvennlige asfalten bare kan brukes på høytrafikkerte veier. Brynhild Snilsberg fra Vegdirektoratet er bekymret.

Publisert:

 

 

– Det vi kaller skjelettasfalt er mer miljøvennlig enn andre typer. Bare ved å gå over fra såkalt betongasfalt til skjelettasfalt reduseres piggdekkslitasjen 2-3 ganger og svevestøvmengden tilsvarende, sier Brynhild Snilsberg, forsker i Vegdirektoratet med doktorgrad på svevestøv, til NRK Brennpunkt.

Svevestøvet er farlig for miljøet og helsen vår. Mellom 1000 og 2000 personer dør av sykdommer som kommer på grunn av sånt støv årlig, hevder NRK.

Snilsberg mener at asfalt ikke bare er asfalt. Produksjonssjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune er uenig og tror at flere asfaltselgere bruker skjelettasfalten som et falskt lokkemiddel. Han sier også at den blir brukt noen steder i Kristiansand.

 

-Kommer an på veien

-Asfalt er asfalt. Vi bruker masse forskjellig, det kommer an på veiene hva vi legger hvor. Fordelen med skjelettasfalt er at den slipper vann gjennom, men det er fordeler og ulemper med alt. Jeg tror det er litt overdrevent og brukes som et salgstriks, sier Kristiansen.

Per Kjelsås, avdelingsleder for ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, forteller at kommunen legger skjelettasfalt der det kan brukes.

-Vi bruker det på noen buss- og samleveier. Hele Vågsbygdsveien er av skjelettasfalt.  Men for å legge det flere steder, kreves det mer trafikk enn det vi har.

Karsten Utsogn fra Statens Vegvesen sier at skjelettasfalterte veier brukes så mye som mulig, men at det bare kan brukes på høytrafikkerte veier.

-E18 og E39 er skjelettasfaltert. Vi har lagt det i mange år og har gode erfaringer med det. Vi velger den når vi kan, men den er litt dyrere.  Omtrent en tredjedel av veiene vi skal bygge i år skal lages med skjelettasfalt i Kristiansandsområdene.

 

-Mer slitesterk

Kjelsås forteller at kommunen har brukt skjelettasfalt på veier for gående og syklende, men at dette er mer et prøveforsøk foreløpig. Han mener at skjelettasfalt er mer miljøvennlig, og utdyper dette.

-Skjelettasfalten er mer slitesterk. Den har mange fordeler, men den krever en bedre overbygging. Den har bedre avrenning og fiksjon. Skjelettasfalt er en mer åpen asfalttype og det brukes mindre bindemiddel i den. Den tåler også mye mer.

Verken Kristiansen eller Kjelsås fra Kristiansand kommune vet eksakt hvor mye skjelettasfalt som blir brukt på kommunale veier i Kristiansand.

 

Vanskeligere å legge?

Skjelettasfalten har fått kritikk for at den er vanskeligere å legge, noe Kristiansen eller Kjelsås fra Kristiansand kommune ikke kommenterer. Snilsberg fra Vegdirektoratet mener det ikke er noe unnskyldning.

-En god entreprenør har ikke slike problemer. De klarer å legge asfalten for hånd rundt kummer, sier Snilsberg.

Utsogn mener også at den går fint å legge.

-Det har variert litt tidligere, men har gått greit etter hvert. Den inneholder veldig mye stein.