Sørnett

Vellykket prøveordning

LANGSIKTIG STRAFFEREAKSJON: Frank Johansen mener regjeringens satsing på elektronisk kontroll øker muligheten for et vanlig liv etter soning. Foto: Kristina Stensholt

LANGSIKTIG STRAFFEREAKSJON: Frank Johansen mener regjeringens satsing på elektronisk kontroll øker muligheten for et vanlig liv etter soning. Foto: Kristina Stensholt

Fengselsleder ved Kristiansand fengsel er svært fornøyd med prøveordningen med elektronisk kontroll som soningstilbud som ble innført for en måned siden.

Publisert:

-Så langt har det vært relativt lav sviktprosent i Vest-Agder, fordi det er veldig strenge regler rundt elektronisk kontroll. Det viktigste er at vi har så mange tilbud at behovet til den enkelte tilpasses, forteller fengselsleder ved Kristiansand fengsel Frank Johansen (48).
For å håndtere økt bruk av varetekt og økt antall domfelte ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2012 bevilget seks millioner kroner til å innføre straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Agderfylkene og Akershus. Prøveordningen ble iverksatt i Vest-Agder 3. oktober i år.

[img49412_2LM]

Mange søkere

[img49412_3RM]

Kriminalomsorgen i Vest-Agder har 20 plasser til sammen, og for leder i Agder friomsorgskontor, Geir Jensen, ser dette lovende ut med tanke på antall søknader. Omtrent halvparten av plassene for elektronisk kontroll er tatt i bruk. Friomsorgskontoret har mottatt mange søknader til ordningen. Prøveordningen finnes også i ni andre fylker, og den samlede kapasiteten til soningsformen er 215 plasser.

-Vi håper straffegjennomføring med elektronisk kontroll gir en lavere tilbakefallsrisiko enn straffer med høyere soning. Det skal både være straff og rehabilitering, stadfester Jensen.

Prøveordningen med elektronisk kontroll ble iverksatt i Agder fordi prosjektet har vist seg vellykket i andre norske fylker. Straffegjennomføringen innebærer at den domfelte soner i eget hjem med kontroll av en elektronisk sender festet til benet eller hånden. I tillegg til elektroniske hjelpemidler, vil kriminalomsorgen i Vest-Agder kontrollere gjennomføringen gjennom avtalte og uanmeldte hjemmebesøk, ruskontroller, arbeidsplasskontroller og pålagte oppmøter hos kriminalomsorgen. Koordinator i Agder friomsorg Pål Vestavik (44) mener det er viktig å ha et påvirkningsprogram som er rettet mot den type kriminalitet som er begått.

-Ulike tiltak mot rus, vold og sinnemestring gjennomføres i Vest-agder. Iverksettelsene gjør at innholdet i straffen blir hensiktsmessig for den som soner, sier Vestavik.

Bedre rehabilitering

Fengselsleder Johansen er også glad for at prøveordningen har blitt innført i Agder. Han tror statsbudsjettets bevilgning til Agder-fylkene kan bringe ned tilbakefall til kriminalitet ytterligere. [sniplet faktaboks]

-Jeg tror at dersom kriminalomsorgen får nok ressurser til prøveprosjektet, skal de kunne gjøre en veldig god jobb med dem som soner straff. Det å behandle dem som bryter loven med respekt på en human og god måte er kanskje det aller viktigste i kriminalomsorgen. Alle skal ut og tilbake i samfunnet, avslutter han.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand